PISA-undersökningen

Finland i PISA-undersökningen

PisaNet_notext 

På de här sidorna finns samlad information om PISA-undersökningen och Finlands resultat i undersökningarna under olika år.

Den 6 december 2016 publicerades de nyaste resultaten, som gäller år 2015.

PISA producerar information om undervisningens situation och resultat

PISA (Programme for International Students Assessment) är OECD-ländernas gemensamma forskningsprogram som producerar information om utbildningens nivå och resultat samt om inlärning som sker utanför skolan i en internationell referensram.

I PISA utvärderar man vart tredje år kunskaperna i matematik, naturvetenskaper och läsförståelse hos ungdomar i åldern 15 år.I undersökningen utreds hur väl 15-åringar behärskar nyckelfärdigheter med tanke på framtiden, vilka faktorer som påverkar dessa färdigheter samt hur färdigheterna utvecklas med tiden. I PISA utreds även attityder och -färdigheter som stödjer inlärningen.

Undersökningarnas fokusområde variera

Genom elev- och skolenkäter görs en bred utredning över studiemiljön i hemmen och skolorna, hemmets sociala ställning och stöd för studierna, hur eleverna använder sin tid samt deras inställning till skolan och inlärningen.
Undersökningens fokusområde byts i samband med varje undersökning. De tidigare undersökningarna har fokuserat på följande områden:

PISA 2015: naturvetenskaper
PISA 2012:matematik
PISA 2009: läsförståelse
PISA 2006: naturvetenskaper
PISA 2003: matematik
PISA 2000: läsförståelse


Ytterligare information

Undervisnings- och kulturministeriet finansierar undersökningen i Finland och utnämner en representant till PISAs styrelse.

Mer information:

Undervisnings- och kulturministeriet
Direktör Eeva-Riitta Pirhonen, tfn  0295 3 30258
Undervisningsråd  Tommi Karjalainen, tfn 0295 3 30140

Institutionen för utbildningsforskning (Jyväskylä universitet)
- Professor Jouni Välijärvi, tfn 050 567 7210
- pisafin@jyu.fi

PISA-undersökningen