PISA-tutkimus

PISA-tutkimus ja Suomi

PisaNet_notext

Näille sivuille on koottu tietoa PISA-tutkimuksesta sekä Suomen menestymisestä tutkimuksissa eri vuosina.

Uusimmat tutkimustulokset vuodelta 2015 julkaistaan 6.12.2016.

PISA tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja tuloksista

PISA (Programme for International Students Assessment) on OECD:n jäsenmaiden yhteinen tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja tuloksista sekä koulun ulkopuolella tapahtuvasta oppimisesta kansainvälisessä vertailukehyksessä.

PISA-ohjelmassa arvioidaan kolmen vuoden välein 15-vuotiaiden nuorten osaamista matematiikassa, luonnontieteissä ja lukutaidossa.

Tutkimuksessa selvitetään, miten 15-vuotiaat nuoret hallitsevat tulevaisuuden kannalta keskeisiä avaintaitoja, millaiset tekijät vaikuttavat näihin taitoihin ja miten taidot kehittyvät ajan myötä.

PISA-tutkimuksissa selvitetään myös oppimista tukevia opiskeluasenteita ja -taitoja. Oppilas- ja koulukyselyillä selvitetään monipuolisesti opiskeluympäristöä kotona ja koulussa, kodin sosiaalista asemaa ja tukea opiskelulle, oppilaiden ajankäyttöä sekä heidän suhtautumistaan kouluun ja oppimiseen.

Painotus vaihtelee

Tutkimuksen sisällöllinen painopistealue vaihtuu tutkimuskerroittain. Tutkimukset ovat painottuneet seuraavasti:

PISA 2015: luonnontieteet
PISA 2012: matematiikka
PISA 2009: lukutaito
PISA 2006: luonnontieteet
PISA 2003: matematiikka
PISA 2000: lukutaito

Lisätietoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö toimii tutkimuksen Suomen osuuden rahoittajana sekä nimeää edustajan PISAn hallintoneuvostoon.

Opetus- ja kulttuuriministeriö
- Johtaja Eeva-Riitta Pirhonen, puh. 0295 3 30258
-  Opetusneuvos Tommi Karjalainen, puh.  0295 3 30140

Koulutuksen tutkimuslaitos (Jyväskylän yliopisto)
- Professori Jouni Välijärvi, PISAn kansallinen koordinaattori, puh. 050 567 7210
- pisafin@jyu.fi

PISA-tutkimus