Etusivu - opetusministeriön verkkolehti
Julkaistu 18.3.2010  

Tiekartta kulttuuripolitiikan päätöksiin

Tieteellä on väliä - tieteen vaikutukset puntarissa

Rohkaisevia tuloksia nuorisotyöttömyyteen

CIMOn johtaja vaalii unelmaa

Teemana maailmanlaajuinen vastuu

Työryhmiä ja toimeksiantoja

Uusia julkaisuja

Resumé på svenska

< Etusivulle

Työryhmiä ja toimeksiantoja

Opetusministeriö on asettanut työryhmän selvittämään oppisopimuskoulutuksen rahoitusta. Työnsä on aloittanut myös yhteistoimintaa tietohallintoasioissa edistävä opetusministeriön toimialan tietohallinnon johtoryhmä.

Oppisopimuskoulutuksen rahoitusjärjestelmää kehitetään

Opetusministeriö on asettanut työryhmän selvittämään oppisopimuskoulutuksen rahoitusjärjestelmän toimivuutta sekä mm. oman kustannuspohjan soveltuvuutta rahoituksen määräytymisperusteena ammatillisena perus- ja lisäkoulutuksena järjestettävässä oppisopimuskoulutuksessa. Työryhmän tulee myös pohtia ehdotusten vaikutuksia rahoitukseen, lainsäädäntöön ja tietojärjestelmiin. Työryhmän määräaika päättyy vuoden lopussa.

Valmisteluryhmän puheenjohtaja on taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen. Lisäksi ryhmään kuuluvat kehittämispäällikkö Jouko Heikkilä (Suomen Kuntaliitto), apulaisjohtaja Jarkko Jännes (Tietokonekeskus VALOS-tiimi Tampereen yliopisto), johtaja Pasi Kankare (Opetushallitus), vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen (opetusministeriö), hallitusneuvos Tarja Lehtinen (opetusministeriö), opetusneuvos Tarja Olenius (opetusministeriö), kouluneuvos Raakel Tiihonen (Opetushallitus), oppisopimusjohtaja Tarmo Välikoski (Espoon oppisopimustoimisto Omnia) sekä työryhmän sihteereinä toimivat erikoistutkija Lea Juhola (Opetushallitus) ja erikoissuunnittelija Pasi Rentola (opetusministeriö).

Opetusministeriön toimialan tietohallinnon johtoryhmä asetettu

Opetusministeriö on asettanut opetusministeriön toimialan tietohallinnon johtoryhmän vuoden 2012 loppuun kestävälle toimikaudelle. Sen tehtävänä on ohjata, koordinoida ja edistää opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategian linjausten mukaisten hankkeiden ja toimenpiteiden toteuttamista sekä edistää yhteistoimintaa tietohallintoasioissa.

Johtoryhmä seuraa valtion ja koko julkishallinnon yhteisten IT-palvelujen kehittämistä ja edistää tiedonkulkua ja yhteistoimintaa SADe-ohjelman, ValtIT- ja KuntaIThankkeiden sekä ministeriön ja toimialan välillä.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii tietohallintojohtaja Irma Nieminen opetusministeriöstä. Jäseniä ovat tietohallintopäällikkö Vesa Hongisto (Museovirasto), yksikön johtaja Marja Kylämä (Suomen Akatemia), ICT-päällikkö Marko Natri (Kansallisarkisto), tietohallintopäällikkö Kari Peiponen (Valtion taidemuseo), kehittämispäällikkö Esa Rantanen (Taiteen keskustoimikunta), tietohallintopäällikkö Jyrki Tuohela (CIMO), tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko (Opetushallitus). tietohallintopäällikkö Kalervo Koskimies (Sibelius-Akatemia), yliopistojen IT-pääsihteeri Ahti Planman (Itä-Suomen yliopisto), tietohallintojohtaja Ilkka Siissalo (Helsingin yliopisto), tietohallintojohtaja Kari Välimäki, (Lappeenrannan teknillinen yliopisto), tietohallintopäällikkö Jaakko Riihimaa, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä (Seinäjoen ammattikorkeakoulu), tietohallintojohtaja Tuulikki Kallio, Päijät-Hämeen koulutuskonserni (Koulutuksen järjestäjien yhdistys KJY ry), osastonjohtaja Jouko Mäkelä, Tampereen Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus (Ammatillisen Aikuiskoulutuksen Liitto r.y.) ja johtaja Klaus Lindberg (CSC).

Jäseninä opetusministeriöstä toimivat ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, erikoissuunnittelija Tuulikki Koski, hallitusneuvos Heikki Rosti, kulttuuriasiainneuvos Hannu Sulin, erikoistutkija Markku Suvanen, projektipäällikkö Kirsti Torvinen ja tietopalvelusihteeri Selja Luostarinen. Asiantuntijana toimii kehityspäällikkö Sami Saarikoski ja sihteereinä toimivat ammattikorkeakoulujen IT-pääsihteeri Pekka Linna (CSC) ja ylitarkastaja Tarja Kaira-Hiekkavuo.


- Jaana Luostarinen

Sivun alkuun Sivun alkuun
Lähetä juttu Lähetä juttu
Tulosta Tulosta

Etusivu
ISSN 1458-8056
Päätoimittaja:
jaana.luostarinen@minedu.fi
Toimitussihteeri:
liisa.heikkila@minedu.fi
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Viestintäyksikkö
PL 29
00023 Valtioneuvosto
Copyright 
Opetus- ja kulttuuriministeriö

webmaster@minedu.fi