Etusivu Verkkouutiset

Tietoa turvapaikanhakijoiden varhaiskasvatuksesta ja esi- ja perusopetuksesta

Takaisin
verkkouutinen / webbnyhet

15-10-2015

Turvapaikanhakijamäärän kasvulla on välittömiä vaikutuksia esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatukseen tarpeeseen. Turvapaikanhakijoista moni saa oleskeluluvan ja tämä lisää jatkossa tarvetta myös maahanmuuttajien valmistaviin ja valmentaviin koulutuksiin lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa. Lisäksi lisääntyy tarve tutkintojen tunnustamiseen ja erilaisiin täydentäviin opintoihin. Maahanmuuttajien määrän kasvu vaikuttaa laajasti myös muihin OKM:n toimialan palveluihin.

Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Varhaiskasvatusta järjestetään tarvittaessa esiopetusikäisille ja tätä nuoremmille. Kunnat voivat myös järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta turvapaikanhakijoille.

Kunnan tulisi järjestää esiopetusta, perusopetusta tai perusopetukseen valmistavaa opetusta oppilaille niin pian kuin mahdollista sen jälkeen, kun on selvinnyt, että lapsi asuu kunnan alueella odottaen päätöstä kansainvälisestä suojelusta tai muuten oleskelee kunnan alueella. Kunta päättää, milloin opetus alkaa.

Kunnat järjestävät nuorisotyön ja liikunnan palveluita turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille yhdenvertaisin perustein kantaväestön kanssa.

Kirjastoilla on suuri merkitys turvapaikanhakijoiden kotoutumisessa. Kirjastot tarjoavat maksuttomasti aineistoja, verkkoyhteydet ja –palvelut sekä tilat myös maahanmuuttajien käyttöön.


Aineistoja

Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuille on koottu tietoa maahanmuuttajien koulutuksesta 

Tietoa turvapaikanhakijoiden mahdollisuudesta hakea opiskelupaikkaa (25.1.2017), pdf


Tiedotteita

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 20 miljoonaa avustuksia maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen 24.1.2017

Aikuisten perusopetus uudistuu (6.10.2016)

Turvapaikanhakijoiden koulutustaustaa, työkokemusta ja opiskeluvalmiuksia kartoitettiin (21.3.2016)

Ehdotukset maahanmuuttajien saamiseksi nopeammin koulutukseen ja työelämään (4.2.2016)

Perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoitusta muutetaan turvapaikanhakijatilanteen takia (19.11.2015)

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen: Turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen tukea liikunnan, nuorisotyön ja kulttuurin avulla (26.10.2015)

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen: Vastaanottokeskuksille tukea liikunnan järjestämiseen (21.10.2015)

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen: Oikeus esi- ja perusopetukseen kuuluu myös turvapaikanhakijalapsille (22.9.2015)


Linkkejä maahanmuuttoon liittyen eri hallinnonaloilla

Tietoa kunnille turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (Opetushallitus)

Tutkintojen tunnustaminen ja kansainvälinen vertailu (Opetushallitus)

Tietoa pakolaisten vastaanotosta ja kotouttamisesta (työ- ja elinkeinoministeriön palvelu)

Tietoa Suomesta - sisältää mm. itseopiskelumateriaalia mm. suomen kielestä

Ajankohtaisia ministeriöiden tiedotteita muuttoliikkeestä (valtioneuvosto)

Etusivu Verkkouutiset