Etusivu Tiedotteet

Försöken kör igång: Språkundervisningen ska inledas från och med årskurs ett

tiedote / pressmeddelande
22-12-2016

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen kör i gång försök där studier i främmande språk inleds redan på ettan. Försöket med att tidigarelägga språkundervisning är en del av spetsprojektet för att förnya grundskolan. I de regionala försöken är målet att hitta de bästa verksamhetmodellerna samt få in mera och mera mångsidiga språkstudier.

Utbildningsstyrelsen utlyste på torsdagen ett statligt specialunderstöd för att tidigarelägga, utveckla och öka språkstudierna under 2017 och 2018. Ett anslag på 5 miljoner euro har reserverats för spetsprojektets språkförsök under 2017.

- Barn har en förbluffande förmåga att lära sig. Det är dock endas få som erbjuds de populära språkbaden och språkundervisning i ettan, det förekommer främst i stora städer. Regeringen kör nu igång försök där språkundervisningen inleds redan på årskurs ett, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

- Jag tror att man genom försöken hittar nya goda modeller för att tidigarelägga språkundervisningen och för att göra språkutbudet mera mångsidigt. Ur såväl vårt lands internationaliserings synvinkel som med tanke på arbetslivets krav i framtiden är en mångsidig språkkunskap en styrka, säger ministern.

Statsunderstöd beviljas för projekt, som tar fram verksamhetsmodeller för att utnyttja barns förmåga att lära sig språk i ett tidigt skede. Understöd riktas också till projekt som på ett fördomsfritt sätt söker nya lösningar och prövar dem i praktiken.

Syftet är att hitta verksamhetsmodeller för att motivera eleverna, lära dem att uppskatta språk och engagera dem i att lära sig och studera språk. Det är särskilt önskvärt att projektens syfte är att tidigarelägga, utveckla och öka undervisningen i språk som studeras i mindre skala eller mera sällan. I projekten som understöds kan också anordnare av småbarnspedagogisk verksamhet och förskoleundervisning delta.

Som stöd för spetsprojektet förverkligas ett kompletterande utbildningsprogram för lärare och barnträdgårdslärare, samt pedagogiskt material på webben som stöd för undervisningen. Man utreder också nuläget i kommunerna i fråga om tidig språkundervisning och kommer med förslag om hur man kan utveckla den tidiga språkundervisningen.

Resultaten av försökens uppföljningsundersökning förväntas bli färdiga senast vid utgången av 2018.

Ytterligare information:

- Ansökningsdokumenten hittar du på Utbildningsstyrelsens webbplats
- undervisningsråd Minna Polvinen (UKM), tfn 02953 30262
- undervisningsråd Armi Mikkola (UKM), tfn 02953 30214
- Programmet den nya grundskolan

Etusivu Tiedotteet