Etusivu Tiedotteet

Strateginen kehittäminen vahvistuu ammattikorkeakoulujen rahoituksessa

tiedote / pressmeddelande
15-09-2016

Strategisen kehittämisen osuutta ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta vahvistetaan. Samalla ammattikorkeakoulujen tuloksiin perustuvan rahoituksen laskentaan tehdään parannuksia. Rahoitusmalliin lisätään alakohtainen rahoitustekijä, jolla kompensoidaan kalliimpien koulutusalojen kustannuksia. Ammattikorkeakouluasetusta muutetaan lisäksi siten, että erikoistumiskoulutusta voidaan jatkossa järjestää myös ammatillisen opettajankoulutuksen alalla. Valtioneuvosto antoi torstaina asiaa koskevan asetuksen.

Asetusmuutos lisää ammattikorkeakoulujen strategista rahoitusta noin 20 miljoonalla eurolla ja alakohtaista rahoitusta noin 8 miljoonalla eurolla vuodessa. Laskennallisiin suorituskriteereihin perustuva rahoitus pienenee vastaavasti. Muutos vaikuttaa ammattikorkeakoulujen keskinäisiin rahoitusosuuksiin, mutta ei ammattikorkeakoulujen rahoituksen kokonaismäärään eikä valtiontalouden kokonaisuuteen. Yksittäisten ammattikorkeakoulujen rahoituksen muutosta tasataan siirtymäsäännöksellä. Valtion ammattikorkeakouluille osoittama perusrahoitus on vuonna 2016 noin 858 miljoonaa euroa.

Ammatillisen opettajankoulutuksen lisääminen erikoistumiskoulutuksen aloihin mahdollistaa tämän työelämässä jo toimiville suunnatun koulutusmuodon entistä laajemman toteuttamisen. Käytäntö yhtenäistyy yliopistojen kanssa.

Muutokset tulevat voimaan vuoden 2017 alusta. Ne sisältyvät valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä.

Lisätietoja: hallitusneuvos Immo Aakkula (OKM), puh. 02953 30354
Etusivu Tiedotteet