Etusivu Tiedotteet Selvityshenkilöt valmistelemaan uutta koulutussopimusmallia

Selvityshenkilöt valmistelemaan uutta koulutussopimusmallia

tiedote / pressmeddelande
20-01-2016

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut selvityshenkilöiksi oikeustieteen kandidaatti Rauno Vanhasen ja rehtori Maija Aaltolan Espoon seudun koulutuskuntayhtymästä valmistelemaan ehdotuksen koulutussopimusmallin käyttöönotosta ammatillisessa koulutuksessa.

Hallituksen kärkihankkeiden toimeenpanosuunnitelman mukaisesti ammatillisen koulutuksen reformissa otetaan käyttöön uusi koulutussopimusmalli, joka mahdollistaa joustavat polut työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja tutkinnon suorittamiseen käytännönläheisesti.

Mallin tulisi soveltua myös maahanmuuttajien kotouttamiseen joustavana koulutuspolkuna työelämään.

Koulutussopimuksella on voitava hankkia ja osoittaa sekä ammatillisten tutkintojen, niiden osien että ei-tutkintotavoitteisen koulutuksen edellyttämä osaaminen.

Ehdotukseen on sisällyttävä kuvaus mm. mallin tavoitteista, sopimuksen keskeisestä sisällöstä, vastuista ja työnjaosta, työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjauksen järjestämisestä sekä opintososiaalisista etuuksista ja rahoituksesta.

Selvityshenkilöiden on lisäksi arvioitava ehdotettujen toimenpiteiden vaikutuksia ammatillisen koulutuksen nykyisiin työpaikalla tapahtuvan oppimisen muotoihin, joita ovat oppisopimuskoulutus ja työssäoppiminen. Lisäksi selvityksessä on arvioitava ehdotettujen toimenpiteiden vaikutuksia ammatillisen koulutuksen järjestämiseen sekä toimenpiteiden työelämävaikutuksia ja käytön laajuutta.

Selvitystyön tulee olla valmis 28.2.2016 mennessä.

Lisätietoja ammatillisen koulutuksen reformista


Lisätietoja:
- ylijohtaja Mika Tammilehto, puh. 0295 3 30308
- erityisavustaja Matias Marttinen (opetus- ja kulttuuriministerin lehdistösuhteet), puh. 044 269 3113
Etusivu Tiedotteet Selvityshenkilöt valmistelemaan uutta koulutussopimusmallia