Etusivu Tiedotteet Toisen asteen opintotukeen vaikuttavaa vanhempien tulorajaa korotetaan

Toisen asteen opintotukeen vaikuttavaa vanhempien tulorajaa korotetaan

tiedote / pressmeddelande
03-12-2015

Tasavallan presidentin on tarkoitus 4.12. vahvistaa laki opintotukilain muuttamisesta. Lainmuutos tulee voimaan 1.8.2016. Muualla kuin vanhempiensa luona asuvien toisen asteen 18 ja 19-vuotiaiden opiskelijoiden vanhempien tulorajojen korottaminen tulee voimaan jo 1.1.2016.

Itsenäisesti asuvien 18-19-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden opintorahaan vähentävästi vaikuttavia vanhempien tulorajoja korotetaan 13 prosentilla.

Lisäksi opintotuen myöntämisen edellytyksiä ulkomaisiin opintoihin muutetaan siten, että opiskelijalla on oikeus opintotukeen, jos hänellä on elinolosuhteisiin liittyvä kiinteä yhteys Suomeen. Muutoksen taustalla on EU-tuomioistuimen tuomiot, joiden perusteella pelkkä asumisehto tuen myöntämisperusteena on ristiriidassa EU-lainsäädännön kanssa.

Hallitusohjelman mukaisesti opintorahan määriä ei enää tarkisteta kansaneläkeindeksin perusteella 1.8.2016 lähtien.

Lisäksi selkeytetään eräitä opintotukilain säännöksiä opintotuen toimeenpanon sujuvoittamiseksi.

Eduskunta edellytti vastauksessaan, että hallitus jatkossa, vaalikaudella 2015-2019, arvioi opintotuen reaalikehitystä tasapuolisesti suhteessa vastaavaan kehitykseen muiden perustulon muotojen reaalikehityksen kanssa.

Lisätietoja:
- hallitussihteeri Aino Still (OKM), p. 0295 3 30396
- neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen (OKM), p. 0295 3 30110
Etusivu Tiedotteet Toisen asteen opintotukeen vaikuttavaa vanhempien tulorajaa korotetaan