Etusivu Tiedotteet Ministeri Grahn-Laasonen: Turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen tukea liikunnan, nuorisotyön ja kulttuurin avulla

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen: Turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen tukea liikunnan, nuorisotyön ja kulttuurin avulla

tiedote / pressmeddelande
26-10-2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa tukea turvapaikanhakijoiden kotouttamistoimiin liikunnan, nuorisotyön ja kulttuurin alueilta.

Uusimpana ministeriö on julkistanut haettavaksi turvapaikanhakijanuorten kotouttamiseen ja aktivoimiseen tarkoitetut valtionavustukset. Avustuksilla tuetaan nuorten turvapaikanhakijoiden aktivoitumista järjestämällä heille vapaa-ajantoimintaa. Avustuksia voidaan myöntää yhteensä noin 700 000 euroa.

- Olemme halunneet käyttää erilaisia keinoja turvapaikanhakijoiden ensivaiheen kotoutumisen tukemiseen. Siksi olemme avanneet hankehaut niin kulttuurin, nuorisotyön kuin liikunnankin sektoreilla. Myös kirjastot voivat olla isossa roolissa avoimina matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina, siksi kirjastojen vieraskielisten teosten levittämistä ja hankkimista tuetaan. Näillä eri toimilla pyrimme antamaan kunnille ja järjestöille mahdollisuuksia turvapaikanhakijoiden tukemiseen, kohtaamiseen ja kotouttamiseen uudessa tilanteessa, opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Urheilun ja kulttuurin valtionavustuksilla lisätään liikuntamahdollisuuksia vastaanottokeskuksissa ja edistetään monikulttuurisuutta.

Turvapaikanhakijoille tarjotaan liikuntamahdollisuuksia. Vastaanottokeskuksille liikunnan järjestämiseen tarkoitettuja avustuksia varten on varattu yhteensä puoli miljoonaa euroa. Keskeistä on yhteistyö paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen tai muiden kansalaisjärjestöjen kanssa.

Vuodelle 2016 suunnataan 1,5 miljoonan euron kehittämisavustus maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla. Avustuksia voidaan myöntää maahanmuuttajalasten ja –nuorten liikuntaan, perheliikuntaan sekä urheilu- ja liikuntaseurojen maahanmuuttajille tarkoitettuun toimintaan. Erityiskohderyhmänä ovat naiset ja tytöt sekä vaikeimmin tavoitettavat ryhmät.

Kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen ja kokeiluihin on haettavana valtionavustuksia yhteensä 2,9 miljoonaa euroa. Avustuksia myönnetään muun muassa monikulttuurisuuden edistämiseen.
Lisäksi monikulttuurisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua edistävään toimintaan on mahdollista hakea avustusta Taiteen edistämiskeskukselta. Avustuksella voidaan tukea muun muassa siirtolaisten ja kansallisten vähemmistöjen omaa taide- ja kulttuuritoimintaa, rasismin vastaista työtä ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämistä taiteen ja kulttuurin avulla.

Lisätietoja :
- erityisavustaja Matias Marttinen (opetus- ja kulttuuriministerin lehdistösuhteet) p. 044 269 3113
- turvapaikanhakijanuorten kotouttamiseen ja aktivoimiseen tarkoitetut valtioavustukset: ylitarkastaja Marja N. Pulkkinen, puh. 0295 3 30315 ja erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez, puh. 0295 3 30080
_ _ _

Lisätietoa avustuksista:

turvapaikanhakijanuorten kotouttamiseen ja aktivoimiseen tarkoitetut valtioavustukset Hakuaika päättyy 20.11.2015

avustukset liikunnan järjestämiseen vastaanottokeskuksissa  Hakuaika päättyy 20.11.2015
Kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla Hakuaika päättyy 30.11.2015
Kirjastojen alueellisten ja paikallisten kehittämishankkeiden avustukset  Hakuaika päättyy 30.10.2105
Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan (Taiteen edistämiskeskus):  Hakuaika päättyy 30.10.2015

Turvapaikanhakijoihin, maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyvää tietoa opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulla

Lastenkulttuurikeskukset ,Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto
Monikielinen kirjasto – kirjastopalveluita vieraskieliselle väestölle


Etusivu Tiedotteet Ministeri Grahn-Laasonen: Turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen tukea liikunnan, nuorisotyön ja kulttuurin avulla