Etusivu Tiedotteet

Opetus- ja kulttuuriministeri Grahn-Laasonen EU-ministerikokouksessa: Ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä lisätään

tiedote / pressmeddelande
22-06-2015

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen osallistui maanantaina Euroopan ammatillisesta koulutuksesta vastaavien ministereiden kokoukseen Riiassa. Ministerit hyväksyivät ammatillisen koulutuksen eurooppalaisen yhteistyön - niin sanotun Kööpenhaminan prosessin - tavoitteet vuosille 2015-2020.

Kööpenhaminan prosessin tavoitteena on parantaa ammatillisen koulutuksen suorituskykyä, laatua ja vetovoimaa sekä edistää ammatillisessa koulutuksessa olevien ja ammatillisen tutkinnon suorittaneiden liikkuvuutta eurooppalaisella yhteistyöllä.

Ministeri Grahn-Laasosen mukaan eurooppalaiset tavoitteet - työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen, ammatillisen koulutuksen laadun parantaminen sekä opettajien osaamisen kehittäminen - sisältyvät keskeisesti myös Suomen ammatillisen koulutuksen uudistukseen, joka on uuden hallituksen ohjelmassa.

- Suomen toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä, lisätä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja varmistaa, että yhä useampi löytää mielekkään, yksilöllisen koulutuspolun kohti työelämää. On hienoa, että eurooppalaiset kehitysvirtaukset kulkevat samaan suuntaan", Grahn-Laasonen toteaa.

Grahn-Laasosen mukaan Suomen ammatillisen koulutuksen reformi herätti mielenkiintoa eurooppalaisten kollegojen keskuudessa.

- Suomalainen ammatillinen koulutus on jo nyt hyvin vetovoimaista muun muassa siksi, että se turvaa monipuoliset jatko-opintomahdollisuudet eteenpäin eikä sulje pois vaihtoehtoja. Tämä herätti kollegoissa vahvaa mielenkiintoa. Jatko-opintokelpoisuudesta ja monista mahdollisuuksista haluamme pitää kiinni myös uudistusta tehtäessä, sillä osaamisen jatkuva päivittäminen on tulevaisuutta, Grahn-Laasonen sanoo.

Suomen ammatillisen koulutuksen reformi kokoaa nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen yhdeksi kokonaisuudeksi, joka tukee eri ikäisten ja eritaustaisten oppijoiden tarpeita.

- Reformin tavoitteena on myös vähentää koulutuksen säätelyä, uudistaa rahoitusta ja tehostaa ohjausta, jotta koulutuksen järjestäminen olisi vaikuttavaa ja laadukasta, Grahn-Laasonen jatkaa.

Ministerin mukaan ammatillisen koulutuksen tulee olla avoin uusille haasteille, sillä käsitykset esimerkiksi ammattitaidosta muuttuvat.

- Ammatillisen koulutuksen tulee alakohtaisen osaamisen lisäksi vastata myös ammattialat ylittäviin osaamistarpeisiin. Ne liittyvät esimerkiksi logistiikkaan, yrittäjyyteen, myyntiin, asiakaspalveluun, turvallisuuteen ja ympäristöasioihin. Tarvitaan laaja-alaista osaamista. Se edistää myös työllistymistä, summaa ministeri Grahn-Laasonen.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Matias Marttinen (lehdistösuhteet) puh. +358 44 269 3113, matias.marttinen@minedu.fi
Opetusneuvos Tarja Riihimäki puh. +358 2953 30273

Etusivu Tiedotteet