Etusivu Tiedotteet

Ministeri Kiuru jakoi opetuksen kehittämisavustuksia 30 miljoonaa euroa

tiedote / pressmeddelande
17-04-2015

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru on jakanut yhteensä 30 miljoonaa euroa valtionavustusta opetuksen kehittämiseen. Esi- ja perusopetuksen laadun kehittämiseen myönnetään 17 miljoonaa, erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen kymmenen miljoonaa ja kielikylpytoiminnan ja muun kaksikielisen opetuksen laajentamiseen kolme miljoonaa.

Esi- ja perusopetuksen laadun kehittäminen

Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen tarkoitettua valtion erityisavustusta myönnettiin 17 miljoonaa euroa 268 opetuksen järjestäjälle. Avustusta myönnettiin tulevaisuuden esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin pedagogiseen kehittämiseen, kuten eheyttävien ja motivoivien oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja järjestämiseen, kouluviihtyvyyttä lisäävien oppilasprojektien hankintoihin sekä kodin ja koulun yhteistyön tiivistämiseen toimenpitein, jotka edesauttavat oppilaiden ja huoltajien osallisuutta. Avustusta myönnettiin myös toimiin, jotka edistävät opetuksen järjestäjien pedagogista ICT:n käyttöä. Näitä ovat esimerkiksi pedagogisen ICT-toiminnan strategian laatiminen ja käyttöönotto.

Myönnetyllä avustuksella parannetaan oppilaiden osallisuutta, hyvinvointia ja oppimistuloksia. Kehittämistyössä vahvistetaan opettajien ja koulujen välistä yhteistyötä sekä yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Valtionavustus mahdollistaa oppijoille ja opettajille lisää valmiuksia käyttää monipuolisesti uusia sisältöjä, menetelmiä ja välineitä sekä laajentaa yhteistyötä teknologian suomin mahdollisuuksin. Tavoitteena on oppimisen merkityksellisyyden, ilon ja motivaation kasvattaminen käyttämällä hyödyksi uutta teknologiaa.

- Tällä hallituskaudella laajapohjaisesti ja parlamentaarisesti valmisteltu Tulevaisuuden peruskoulu - hanke linjaa suomalaisen peruskoulun tulevaisuutta sekä kehittämistarpeita. Nyt jaetulla erillisellä avustuksella halutaan osoittaa rahoitusta opettajien ja oppilaiden käyttöön vastaamaan näihin tarpeisiin. Olen erityisen mielissäni, että näin merkittävä summa on pystytty varaamaan esi- ja perusopetuksen uudistamiseen ja kehittämiseen, sanoo ministeri Krista Kiuru.

Erityisopetuksen laadun kehittäminen ja siihen liittyvä koulunkäyntiavustajien palkkaaminen

Erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen vuosille 2015 - 2016 myönnetään kymmenen miljoonaa. Koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen myönnetään 7 255 000 euroa ja vaativan erityisen tuen koulutukseen 2 720 400 euroa.

Valtion erityisavustusta myönnetään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen esi- ja perusopetuksen oppilaiden opetuksen järjestämisen tueksi. Lisäksi avustusta voi käyttää vaativaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen osallistumisen kustannusten kattamiseen.

-Tämän erillisen avustussumman avulla olemme voineet osoittaa resurssia henkilöstön kouluttamiseen sekä mahdollistamaan 213 koulunkäyntiohjaajan palkkaamisen. Pidän erityisen tärkeänä tavoitteena, että koulutuksen järjestäjät voivat kehittää erilaisin toimenpitein tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen pohjautuvaa perusopetusta, Kiuru toteaa.

Kielikylpytoiminnan ja muun kaksikielisen opetuksen laajentaminen

Avustusta saa 40 esi- ja perusopetuksen järjestäjää ja kunnan varhaiskasvatuksesta vastaavaa tahoa. Myönnettävillä erityisavustuksilla laajennetaan kotimaisten kielten kielikylpytoimintaa, muiden kielten kaksikielistä opetusta sekä kielirikasteista opetusta vuosina 2015−2016. Suosituin kohdekieli on englanti, mutta mukana on myös ruotsia, saksaa, venäjää, ranskaa, kiinaa ja espanjaa.

Kielikylpytoiminnan laajentamisavustusta voidaan käyttää opettajien ja koordinaattoreiden palkkauksesta, tiedottamisesta, suunnittelusta ja markkinoinnista, opetusvälineistä ja oppimateriaaleista, verkostoitumisesta, koulutus- ja suunnittelupäivistä sekä verkko-opetuksena toteutettavasta toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin.

- - -

Lisätietoja:
- erityisavustaja Heli Tomminen, puh. 0295 3 30164
- perusopetuksen laadun kehittäminen: opetusneuvos Heli Nederström, puh. 02953 30122
- erityisopetus: opetusneuvos Jussi Pihkala, puh. 02953 30256
- kielikylpyavustus: ylitarkastaja Tiina Kavilo, puh. 0295 3 30149

Myönnetyt avustukset:

perusopetuksen laadun kehittäminen

erityisopetus

kielikylpy

Etusivu Tiedotteet