Etusivu Tiedotteet

Uusien ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavien koulutusten järjestämisluvat myönnettiin 51:lle koulutuksen järjestäjälle

tiedote
24-04-2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 51:lle koulutuksen järjestäjälle luvan järjestää ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA). Näistä 12:lle on lisäksi myönnetty lupa järjestää työhön ja itsenäiseen elämään valmistavaa koulutusta (TELMA).

Uusien valmentavien koulutusten järjestäminen alkaa 1.8.2015 lukien ja ne korvaavat aikaisemmat ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (ammattistartti), vammaisten valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen, maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen sekä muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävän kotitalousopetuksen.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseksi sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto. Valmentava koulutus on opiskelijan tarpeiden mukaan yksilöllistettyä. Valmentavan koulutuksen perusteet tarjoavat opiskelijalle erittäin laajat yksilölliset valinnan mahdollisuudet. Koulutus palvelee sekä nuoria että aikuisia.

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus muodostaa oman koulutuskokonaisuuden henkilöille, joilla ei sairauden tai vamman vuoksi ole mahdollisuutta siirtyä tutkintotavoitteiseen koulutukseen valmentavan koulutuksen jälkeen. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta. Koulutus toteutetaan aina erityisopetuksena ja opiskelijalle tulee laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.

- Uudet ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavat koulutukset ovat tärkeä osa nuorisotakuun toimeenpanoa. Nyt käyttöönotettavien uusien koulutusten avulla pystymme entistä paremmin varmistamaan sen, että jokaiselle perusopetuksen päättäneelle nuorelle tai vailla tutkintoa olevalle voidaan rakentaa mielekäs jatko-opintopolku toisen asteen koulutukseen, totesi ministeri Kiuru.

- Ammatillisen erityisopetuksen tarve tulee olemaan suuri myös tulevaisuudessa. Pidänkin välttämättömänä, että erityisesti vaikeimmin vammaisten ammatillisen erityisopetuksen tarpeesta ja saatavuudesta tehdään kokonaisarvio pikimmiten. Sen perusteella voidaan arvioida onko TELMA-koulutuksen tarjontaa tarpeen lisätä nykyisestä, sanoi ministeri Kiuru.

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen sähköinen haku toteutetaan opintopolku.fi -palvelussa 14. - 29.4.2015. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen sähköinen haku toteutetaan opintopolku.fi -palvelussa 19.5. - 21.7.2015.

Lisätietoja: opetusneuvos Anne Mårtensson p. 02953 30104

Luvan saaneet koulutuksen järjestäjät

Etusivu Tiedotteet