Etusivu Tiedotteet

Liikkuva koulu 2014 -palkinnot Helsingin ja Lappeenrannan kaupungeille

tiedote / pressmeddelande
08-10-2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat myöntäneet Liikkuva koulu -palkinnot Helsingin kaupungille sekä Lappeenrannan kaupungille.

Palkinnot myönnetään esimerkillisestä työstä liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamiseksi kouluympäristössä. Palkinnolla halutaan kiinnittää huomio toimintaan, jossa on rohkeasti, määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti muutettu koulupäivän rutiineja fyysisesti aktiivisen ja hyvinvoivan koulupäivän ja elämäntavan mahdollistamiseksi. Vuoden 2014 palkinto myönnetään kuntien lisäksi myöhemmin vielä kuudelle yksittäiselle koululle.

Palkinnot jakoivat opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru sekä puolustusministeri Carl Haglund Liikkuva koulu -seminaarissa Helsingissä.

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurun mukaan liikunnalla on tärkeä oppimista edistävä vaikutus.

- Liikunta edistää luokkahuonekäyttäytymistä, tehtäviin keskittymistä sekä oppitunteihin osallistumista. Välituntiliikkumisen lisääminen on hyvä asia, mutta se ei yksin riitä. On tärkeää etsiä rakenteellisia ratkaisuja, joilla saadaan kaikki oppilaat osallistumaan koulupäivän aikaiseen liikkumiseen.

- Lisäksi koulujen toimintakulttuuria on kehitettävä yhteisöllisempään ja osallistuvampaan suuntaan. Viihtyisämpi ja oppilaiden osallisuuskokemuksia lisäävä koulupäivä syntyy tekemällä yhdessä ja ottamalla oppilaat mukaan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimintaan, Kiuru totesi.

Liikunta-asioista vastaava puolustusministeri Carl Haglund iloitsi Liikkuvan koulun kasvusta.

- Syksyllä 2014 Liikkuvia kouluja on Suomessa jo noin 800. Se on yli 30 prosenttia kaikista peruskouluista. Kehitys on ollut huimaa. Hienointa on huomata ja saada viestiä siitä, kuinka sitoutuneita koulut ovat oppilaiden liikuttamiseen, hän sanoi.

- Päiväkoti ja koulu voivat tarjota mahdollisuuden myös niille lapsille, jotka ovat jääneet seuratoiminnan ulkopuolelle, mahdollisuuden omaksua aktiivisen elämäntavan edellytyksiä ikätovereidensa seurassa, Haglund muistutti.

PALKINTOPERUSTELUT:

Helsingin kaupunki:

Helsinki on aloittanut Liikkuva koulu -toiminnan vuonna 2012. Helsingin kokoisessa kaupungissa Liikkuva koulu -toiminnan toteutus kaikissa kouluissa ei ole helppoa. Helsingissä lähdettiin liikkeelle viidellä koululla vuonna 2012, ja tänä syksynä mukana on jo 45 koulua. Liikkuva koulu -toimintamallin levittäminen kaikille kouluille oli oppilaiden toive, jota virastot lähtivät määrätietoisesti toteuttamaan. Koulujen tiimit ja yhteyshenkilöt tapaavat kaksi kertaa vuodessa täydennyskoulutuksen, vertaistuen sekä yhteisen kehittämisen äärellä. Yhteiset tapaamiset tukevat vakiintumista ja toiminnan kehittymistä.

Hallinnollisesti Liikkuva koulu -toimintaa toteuttavat opetusvirasto, liikuntavirasto sekä sosiaali- ja terveysvirasto. Helsinki suunnittelee toteuttavansa toiminnan jatkossa hyödyntäen kummikouluja ja opetusviraston aluepäällikkömallia. Tarkoitus on saada joka alueelle myös oma liikunnanohjaaja opetus- ja liikuntaviraston sekä järjestöjen yhteistyöllä. Helsingin onnistuminen Liikkuvan koulun toteutuksessa on erittäin tärkeää koko Liikkuva koulu -ohjelman onnistumiselle.

Lappeenranta:

Lappeenranta on käynnistänyt Liikkuva koulu -toiminnan syksyllä 2013 aluehallintoviraston avustuksen tuella. Poikkeuksellista Lappeenrannan Liikkuvien koulujen toteutuksessa on, että suurehko kaupunki aloitti toiminnan heti kaikilla 30 koululla. Koulujen Liikkuva koulu -toiminta on kunnianhimoista ja laajaa sisältäen 16 eri toimenpidealuetta.

Poikkeuksellista on ollut myös perusopetuksen johtajan erittäin vahva rooli toiminnan koordinoinnissa. Hän johtaa koulujen toimintasuunnitelmien toteutusta. Perusopetuksen johtajan toiminnallisen roolin myötä Lappeenrannan opetustoimi on vahvasti sitoutunut Liikkuva koulu -toiminnan edistämiseen. Lappeenrannan toiminnan toteutuksessa tehdään vahvaa yhteistyötä paikallisen liikunnan aluejärjestön kanssa. Aluejärjestön roolina on koulujen toiminnan sisällöllinen ohjaus.

***

Lisätietoja:
- ohjelmajohtaja Antti Blom, Opetushallitus, p. 040 348 7316
- kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, OKM, p. 0295 3 30054

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru ja liikunta-asioista vastaava puolustusministeri Carl Haglund jakavat Liikkuva koulu -palkinnot keskiviikkona 8.10.2014 klo 13, Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5A, Helsinki

Etusivu Tiedotteet