Etusivu Tiedotteet

Yksityis- ja valtionkoulujen oppilaat kunnallisten psykologi- ja kuraattoripalvelujen piiriin

tiedote / pressmeddelande
16-10-2014

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakia muutetaan siten, että perusopetuslain mukaisessa rekisteröidyn yhteisön, säätiön tai valtion järjestämässä opetuksessa olevat oppilaat siirtyvät kunnallisten opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen piiriin. Valtioneuvosto hyväksyi torstaina asiaa koskevan hallituksen esityksen.

Uudistuksella halutaan turvata oppilaiden ja opiskelijoiden tarvitsemien palveluiden yhdenvertaisuus ja laatu. Näin kaikki oppilaat tulevat kunnallisten psykologi- ja kuraattoripalvelujen piiriin opetuksen tai koulutuksen järjestäjästä riippumatta.

Yksityisiä ja valtion kouluja oli vuonna 2013 yhteensä 122. Kouluissa opiskeli noin 23 500 oppilasta.

Esityksestä aiheutuvat kustannukset ovat noin 2,8 miljoonaa euroa vuositasolla. Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Taloudelliset vaikutukset tullaan ottamaan huomioon täydentävässä talousarvioesityksessä.

Hallituksen esitysluonnoksesta saatiin yhteensä 36 lausuntoa. Enin osa lausunnonantajista piti esitystä kannatettavana. Esityksestä on neuvoteltu sekä valtiovarainministeriön että Suomen Kuntaliiton kanssa.

Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta.

Lisätietoja: hallitusneuvos Anne-Mari Brisson (OKM), puh. 02953 30079

Etusivu Tiedotteet