Etusivu Tiedotteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi uuden ylioppilastutkintolautakunnan

tiedote
13-10-2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt uuden ylioppilastutkintolautakunnan vuosiksi 2016-2018. Puheenjohtajaksi on nimetty dekaani, professori Patrik Scheinin Helsingin yliopistosta.

Lautakunnan muiksi jäseniksi on nimetty yliopistonlehtori Raili Hildén Helsingin yliopistosta, lehtori Päivi Sihvonen Helsingin yliopistosta, yliopistonlehtori Ismo Koponen Helsingin yliopistosta, dosentti Juhana Aunesluoma Helsingin yliopistosta, yliopistonlehtori Eero Salmenkivi Helsingin yliopistosta, akatemialehtori Tom Gullberg Åbo Akademista, lehtori Minna-Hanna Nieminen Aalto-yliopistosta, professori Minna-Riitta Luukka Jyväskylän yliopistosta, professori Kai Hakkarainen Turun yliopistosta, yliopistolehtori Elina Kouki Turun yliopistosta, lehtori Olli Paakkari Jyväskylän yliopistosta, yliopistonlehtori Bodil Hagenssen Vaasan yliopistosta, professori Peter Hästö Oulun yliopistosta, yliopistonlehtori Vesa Hirvonen Itä-Suomen yliopistosta, yliopistonlehtori Sanna Mäki Turun yliopistosta, yliopettaja Hanna-Leena Merenti-Välimäki Metropolia-ammattikorkeakoulusta, yliopettaja Sisko Mällinen Tampereen ammatillisesta opettajakorkeakoulusta sekä dosentti Timo Saarinen Helsingin yliopistosta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää ylioppilastutkintolautakuntaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän muita jäseniä yliopistoja, muita korkeakouluja ja Opetushallitusta kuultuaan. Ylioppilastututkintolautakunta asetetaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyisen ylioppilastutkintolautakunnan toimikausi päättyy 31.12.2015.

Ylioppilastutkintoon ollaan tekemässä merkittäviä muutoksia ja tutkinto siirtyy toteuttavaksi sähköisesti vuodesta 2016 alkaen. Opetus- ja kulttuuriministeriö turvaa nimittämispäätöksellä sen, että uudella lautakunnalla on riittävästi aikaa tutkinnon ja prosessien uudistamiseen siirtymävaiheessa. Ylioppilastutkintolautakunta vastaa ylioppilastutkinnon johtamisesta, järjestämisestä ja toimeenpanosta.

_ _ _

Lisätietoja:
- johtaja Jari Rajanen, puh. 0295 3 30268
- erityisavustaja Esa Suominen, puh. 0295 3 30132
Etusivu Tiedotteet