Etusivu Tiedotteet

Nuorisolain uudistaminen käynnistyy

tiedote / pressmeddelande
23-09-2014

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on asettanut työryhmän laatimaan ehdotuksen uudeksi nuorisolaiksi. Ehdotus tulee valmistella 31.5.2015 mennessä.

Nuorisolain uudistamisella edistetään koko nuorisotyön järjestelmän rakennemuutosta. Tavoitteena on ajantasaistaa nuorisolain sisältöä vastaamaan nuorisotyön ja – toimen tämänhetkisiä ja tulevaisuuden tarpeita.

- Toivon, että työryhmän käy työnsä aikana kattavaa ja avointa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa avoimen hallinnon periaatteiden mukaan, sanoo ministeri Viitanen. - Avoin, vuorovaikutteinen valmistelu auttaa uudistamaan nuorisolakia siten, että siitä tulee ajantasainen ja tulevaisuuteen katsova, ministeri jatkaa.

Uudistuksen yhteydessä mm. selkiytetään hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman luonne ja nuorisotyön valtakunnallisten palvelu- ja kehittämiskeskusten rooli toimialan yleisessä kehittämisessä, arvioidaan nuorisojärjestöjen avustusperusteita ja mahdollisuuksia uudistaa kuntien nuorisotoimen valtionosuusjärjestelmä ja etsivän nuorisotyön rahoitus. Tavoitteena on, että uusi laki astuisi voimaan 1.1.2016.

Työryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Georg Henrik Wrede opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) nuorisotyön ja – politiikan vastuualueelta. Muut jäsenet ovat kulttuuriasiainneuvos Seija Astala (OKM), erikoissuunnittelija Mikko Cortes-Tellez (OKM), ylitarkastaja Merja Hilpinen (OKM), pääsihteeri Olli Joensuu (Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi), ylitarkastaja Emma Kuusi (OKM), erityisasiantuntija Seija Kähkönen (OKM), opetusneuvos Monica Melen-Paaso (OKM), OTK Erkki Norbäck, kulttuuriasiainneuvos Immo Parviainen (OKM), ylitarkastaja Marja N. Pulkkinen (OKM) erityisasiantuntija Kari Sjöholm (Kuntaliitto) ja tutkimusjohtaja Leena Suurpää (Nuorisotutkimusverkosto).

Lisätietoja:
- johtaja Georg Henrik Wrede, p. 0295 3 30345
- neuvotteleva virkamies Jaana Walldén, p. 0295 3 30339

Vireillä: nuorisolaki

Etusivu Tiedotteet