Etusivu Tiedotteet

Aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä asetettu

tiedote
26-09-2014

UNESCOn yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta hyväksyttiin vuonna 2003. Suomessa sopimus astui voimaan 2013. Yleissopimuksen toimeenpanosta vastaa Museovirasto. Toimeenpanon tueksi opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut nelivuotiskaudeksi aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän.

Asiantuntijaryhmä toimii aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toimeenpanon tukena ja asiantuntijana aineetonta kulttuuriperintöä koskevissa kysymyksissä sekä ohjaavana toimielimenä etsittäessä Suomen kannalta sopivinta toimintamallia.

Asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimii kansatieteen professori Katriina Siivonen Helsingin yliopistosta. Muita jäseniä ovat tutkija Johanna Björkholm Åbo Akademista, koordinaattori Minna Heikkinen Nuorisotyön tallentamiskeskus Nuoperista, kasvatustieteen professori Reijo Kupiainen Tampereen yliopistosta, kansanmusiikin tutkimuksen dosentti Hannu Saha Tampereen yliopistosta, museologian professori Janne Vilkuna Jyväskylän yliopistosta, Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistonjohtaja Lauri Harvilahti, Museoviraston pääjohtaja Juhani Kostet, Arkistolaitoksen pääjohtaja Jussi Nuorteva, Kansalliskirjaston tutkimuskirjaston johtaja Liisa Savolainen, erityisasiantuntija Toni Suutari Kotimaisten kielten keskuksesta sekä saamelaiskäräjien puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi.

Lisätietoja antavat työryhmän asiantuntijasihteerit:
- ylitarkastaja Mirva Mattila opetus- ja kulttuuriministeriöstä, p. 0295 330 269, etunimi.sukunimi@minedu.fi
- aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori Leena Marsio Museovirastosta, p. 040 128 6017, etunimi.sukunimi@nba.fi.

Etusivu Tiedotteet