Etusivu Tiedotteet Suomi halutaan lasten ja nuorten tiedekasvatuksen maailman kärkimaaksi vuonna 2020

Suomi halutaan lasten ja nuorten tiedekasvatuksen maailman kärkimaaksi vuonna 2020

tiedote / pressmeddelande
27-05-2014

Opetus- ja kullttuuriministeriön asettama Tiedekasvatuksen kehittämistyöryhmä esittää sekä kouluissa että muissa oppimisympäristöissä toteutettavaksi toimenpiteitä, joilla lasten ja nuorten kiinnostusta tieteeseen ja tutkijanuraan lisättäisiin. Ehdotukset julkistettiin Tiedefoorumi 2014 -tapahtumassa tiistaina.

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteita työryhmä ehdottaa uudistettavaksi siten, että oppiaineissa nousisivat enemmän esiin yhteisölliset ja ajattelun taidot. Kaikkiin opetussuunnitelmiin ja tutkintojen perusteisiin liittyisi myös tutkivaa oppimista ja tieto- ja viestintäteknologiaa olisi hyödynnettävä kouluissa nykyistä suunnitelmallisemmin. Tiede ja tutkimus pitäisi myös nykyistä paremmin huomioida osana työelämään tutustumisjaksoja (TET).

Opettajankoulutuksen osalta työryhmä ehdottaa tiedonalalähtöisyyden ja ajattelutaitojen kehittämistä, kansainvälisen yhteistyön lisäämistä sekä luontokasvatuksen syventämistä tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen.

Suomessa on paljon tiedekilpailuja ja -kerhoja, mutta lasten ja nuorten mahdollisuus osallistua niihin riippuu paljon siitä, missä koulu sijaitsee. Tiedekilpailuja järjestävien tahojen olisi tämän johdosta lisättävä yhteistyötään ja kilpailuvalmennuksen olisi oltava avoimempaa. Myös tiedekerhojen ohjaajien koulutusta tulisi kehittää.

Tiedekasvatus tulisi myös nykyistä paremmin huomioida osana korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tiedekeskukset, museot ja muut avoimet tiedekasvatusympäristöt voivat tarjota ja edelleen kehittää uudentyyppisiä oppimisympäristöjä. Tiedejournalismin laatua kehitettäisiin journalistiopiskelijoille ja toimittajille suunnatuilla tiedejournalismikursseilla, joissa aiheina olisivat tiedejournalismin erityispiirteet ja tieteen mekanismit.

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurun mielestä tiedekasvatuksen kehittäminen on tärkeää.

- Ministeriön tavoitteena on lisätä kaikkien lasten ja nuorten kiinnostusta tieteeseen ja tutkimukseen. Näin edistetään kaikkien kansalaisten kannalta ajattelun ja oppimisen taitoja sekä kykyä ymmärtää ja seurata tieteen saavutuksia. Tutkijanuran houkuttelevuus parantaa myös kansallista kilpailukykyä, hän sanoo.

Esitettyjen toimenpide-ehdotusten toteutumista on tarkoitus arvioida vuonna 2018.

***

Tiedefoorumin järjestävät opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Suomen Akatemia. Tiedekeskus Heurekassa (ti klo 13-16) pidettävän Tiedefoorumin teemana on tiedekasvatus. Tilaisuudessa on myös lapsia ja nuoria esittelemässä tiedetyöpajojaan sekä mahdollisuus haastatella heitä. Tapahtumaa voi seurata verkko-osoitteessa: http://www.aka.fi/tiedefoorumi

Lisätietoja:
ylitarkastaja Eeva Kaunismaa (OKM), puh. 029 53 30145
opetusneuvos Aki Tornberg (OKM), puh. 02953 30316

Työryhmän ehdotus
Etusivu Tiedotteet Suomi halutaan lasten ja nuorten tiedekasvatuksen maailman kärkimaaksi vuonna 2020