Etusivu Tiedotteet OKM-kysely: Varhaiskasvatukseen ollaan tyytyväisiä – henkilöstön määrän riittävyys ja lapsiryhmien koko huolettavat

OKM-kysely: Varhaiskasvatukseen ollaan tyytyväisiä – henkilöstön määrän riittävyys ja lapsiryhmien koko huolettavat

tiedote / pressmeddelande
04-02-2014

Suomalaisvanhemmat ovat pääosin erittäin tyytyväisiä lastensa varhaiskasvatukseen. Enemmän toivottaisiin kuitenkin tietoa lapsen päivästä ja toiminnasta sekä lisäystä yhteistyön määrään henkilöstön kanssa. Vanhemmat haluaisivat myös osallistua enemmän toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Tiedot ilmenevät opetus- ja kulttuuriministeriön nettikyselystä, johon vastasi 11 266 vanhempaa. Kyselyn aineisto on ilmeisesti suurin koskaan Suomessa kerätty varhaiskasvatuksen vanhempien mielipiteitä kartoittava selvitys.

Osana uuden varhaiskasvatusta koskevan lain valmistelua opetus- ja kulttuuriministeriö selvitti, mitä varhaiskasvatusikäisten lasten vanhemmat ja huoltajat ajattelevat varhaiskasvatuspalveluista ja millaisia kehittämistarpeita varhaiskasvatuksessa on. Vaikuta varhaiskasvatukseen -kuulemisten tuloksia käytetään säädösvalmistelun ja varhaiskasvatuksen kehittämisen tärkeänä taustatietona.

- On hienoa, että niin moni varhaiskasvatusikäisten lasten vanhempi ja huoltaja vastasi kyselyyn. Näin saamme arvokasta ensi käden tietoa suomalaislasten varhaiskasvatuksen kehittämiseen, iloitsi opetusministeri Krista Kiuru esitellessään tuloksia Aleksin päiväkodissa Helsingissä.

Varhaiskasvatus on vanhempien mielestä tärkeää, koska se mahdollistaa työssäkäynnin ja opiskelun. Varhaiskasvatuksessa on tärkeää myös lapsen kaverisuhteiden mahdollistuminen, lapsen varhaiskasvatustoimintaan osallistuminen ja lapsen kasvun ja oppimisen tukeminen.

Vanhemmat arvostavat henkilökunnan ammattitaitoa ja riittävän joustavia aukioloaikoja. Vanhempien arvion mukaan lapset viihtyvät varhaiskasvatusympäristössään ja saavat myönteisiä kokemuksia ja kokevat oppimisen iloa. Vanhempien mielestä varhaiskasvatuksen henkilökunta kohtelee heitä kunnioittavasti ja tasavertaisesti sekä heidän kasvatusnäkemyksiään kuunnellaan.

Kehittämistarpeina nähdään loma-aikojen järjestelyt, asiakasmaksujen kohtuullisuus, henkilöstön riittävyys ja lapsiryhmässä olevien lasten määrä. Myös sisä- ja ulkotilojen asianmukaisuus, terveellisyys ja turvallisuus sekä henkilökunnan vaihtuvuus mietityttävät vanhempia. Erityisesti lapsen yksilöllisen tuen saaminen ja lapsen osallisuus toiminnan suunnittelussa huolestuttavat vanhempia. Vanhemmat haluaisivat saada enemmän tietoa lapsensa päivästä ja toimintayksikön toiminnasta, vaihtelua yhteistyön toimintamuotoihin henkilöstön kanssa ja lisäystä yhteistyön määrään. He haluaisivat myös enemmän osallistua toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Myös lasten ääni tuli esiin

Myös varhaiskasvatuksessa olevia lapsilta selvitettiin heidän näkemyksiään omasta arjestaan. Tätä tarkoitusta varten eri puolella Suomea lapset perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja esiopetuksessa valokuvasivat itselleen eri tavoin tärkeitä paikkoja ja kertoivat niiden avulla näkemyksistään varhaiskasvatuksesta. Lapset korostivat aktiivista toimintaa kavereiden kanssa.

Mieluisinta oli leikkiminen ja liikkuminen. Lapset halusivat ylittää rajojaan ja oppia uusia taitoja, erityisesti kiipeilyä, juoksemista, hyppimistä. Myös liikunnallisten pelien pelaaminen oli lapsille tärkeää. Lapsille ei ollut yhdentekevää, millainen päivähoitopaikka oli ympäristönä. He arvioivat fyysisen ympäristön mahdollisuuksia kriittisesti itselleen tärkeiden toimintojen, leikkimisen ja liikkumisen kannalta. Ikäviä paikkoja olivat oma sänky ja nukkumahuone. Myös pitkä paikallaan olo oli lasten mielestä ikävää.

Lapset esittivät myös ehdotuksia tilojen ja toimintojen parantamiseksi. Erityisesti kuusivuotiaat nostivat esille mahdollisuuden oppia uusia asioita. Varhaiskasvatuksessa työskenteleviltä aikuisilta lapset odottivat yksilöllistä huolenpitoa ja ryhmän auttamista niissä tilanteissa, joissa lapset eivät kyenneet vaikkapa itse sopimaan kiistojaan. Lapset odottivat aikuisilta myös sitä, että he mahdollistaisivat leikkimisen ja liikkumisen. Aineisto osoittikin, että lapsilla on paljon annettavaa perhepäivähoidon, päiväkotien ja esiopetuksen arkisten käytäntöjen kehittämiseen.

Lisätietoja: Opetusneuvos Kirsi Alila (OKM), puh. 02953 30365

Kyselyn tausta-aineisto: www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/vireilla_koulutus/varhaiskasvatus/liitteet/Vaikuta_varhaiskasvatukseen.pdf

Lisätietoja varhaiskasvatuslain uudistamisesta:
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/vireilla_koulutus/varhaiskasvatus/index.html?lang=fi

Etusivu Tiedotteet OKM-kysely: Varhaiskasvatukseen ollaan tyytyväisiä – henkilöstön määrän riittävyys ja lapsiryhmien koko huolettavat