Etusivu Tiedotteet Arhinmäki: Nuori ei ole meille muutoksen kohde, vaan muutoksen toteuttaja

Arhinmäki: Nuori ei ole meille muutoksen kohde, vaan muutoksen toteuttaja

tiedote / pressmeddelande
21-05-2013

- Nuorisotakuun tulee haastaa meidät aikuiset kuuntelemaan nuoria ja katsomaan asioita heidän näkökulmastaan. Nuoret tarvitsevat kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista. He ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita ja heillä on sanottavaa saamistaan ja tarvitsemistaan palveluista, sanoi nuorisoasioista vastaava kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki. Hän puhui ministeriöiden yhteisessä nuorisotakuu-tiedotustilaisuudessa Helsingissä 21. toukokuuta.

- Nuori ei ole meille muutoksen kohde vaan muutoksen toteuttaja, Arhinmäki jatkoi ja siteerasi samalla Vaihtoehtoisen ammattikoulu Sovinto ry:n etsivää nuorisotyötä koskevat tavoitteet.

Yksi nuorille aikaa tarjoava julkinen palvelu on etsivä nuorisotyö, joka oli viime vuonna yhteydessä yli 20 000 nuoreen. Toiseen palveluun, nuorten työpajatoimintaan tehdyt nuorisotakuun lisäykset ovat mahdollistaneet sen, että pajoilla oli viime vuonna yli 14 400 nuorta

- Nuorten hakeutuminen sekä pajoille että etsivän nuorisotyön piiriin kertoo siitä, että nämä palvelut vastaavat nuorten odotuksiin. Tältä osin nuorisotakuun tavoitteita on saavutettu.

Nuorisotakuun merkitys vahvistuu Arhinmäen mukaan etsivän nuorisotyön kasvaneiden lukujen kautta.

- Etsivä nuorisotyö teki viime vuonna jälleen uusia ennätyksiä. Tällaiset ennätykset ovat hämmentäviä ja on hyvä, että nuoret ja etsivä nuorisotyö tavoittavat toisensa. Kasvaneet luvut kertovat kuitenkin samalla, että paljon on vielä tehtävää ja liian moni nuori on tarvitsemiensa palvelujen ulkopuolella. Etsivällä nuorisotyöllä onkin suuri merkitys nuorten keskinäiseen eriarvoistumiseen puuttumisessa. Sen kautta voidaan tavoittaa ja kuunnella nuoria, jotka eivät muuten hakeudu nuorille tarkoitettuihin palveluihin.

Etsivän nuorisotyön tavoittamista nuorista naisia ja tyttöjä oli noin 40 prosenttia ja miehiä ja poikia noin 60 prosenttia. Naisten osuus etsivän nuorisotyön tavoittamista nuorista on pikkuhiljaa noussut.

- Tasa-arvoministerinä pidän tärkeänä, että nuorisotakuun toimia tarkastellaan myös sukupuolinäkökulmasta.

Viranomaistahoista toisen asteen oppilaitokset, peruskoulut ja sosiaalitoimet pyysivät useimmissa tapauksissa etsivää nuorisotyötä tavoittamaan nuorta. Kaikkiaan 1 600 nuorta otti itse suoraan yhteyttä etsivään nuorisotyöhön, mikä kertoo siitä, että monet nuoret tuntevat palvelun.

Arhinmäki korostaa monialaisten viranomaisverkostojen merkitystä.

- Viranomaisyhteistyö kunnissa ja paikallistasolla on tärkeää nuorisotakuun toteuttamisessa. Sitä tarvitaan, jotta saamme tietoa nuorten palveluiden toimivuudesta. Viranomaisverkostoja on 290 kunnassa, mutta 14 kunnasta se vielä puuttuu. Kattavuus on siis jo hyvä, mutta parannettavaa on vielä. Seuraamme verkostojen työn etenemistä vuosittain.

Kuntien ilmoituksen mukaan nuorisolaissa säädetty, velvoittava viranomaisverkosto on parantanut paikallistason toimijoiden yhteistyötä.

- Valtaosa näistä verkostoista on myös ennakoivasti ottanut asialistalleen nuorisotakuun toteuttamisen paikallistasolla. Tämä ennakoiva asenne ansaitsee kiitoksen meiltä kaikilta. Se kuvastaa kuntien ja muiden paikallisten toimijoiden tahtoa auttaa nuoria eteenpäin.

- Ilahduttavaa oli myös huomata, että nuorisotakuuta koskeviin kokouksiin oli otettu mukaan kansalaisjärjestöjä, työmarkkinajärjestöjä sekä työnantajia. Näistä valtakunnallisen kyselyn tuloksista välittyy yhdessä tekemisen periaate.

Nuorisotakuun yhtenä tavoitteena on, että kunkin nuorille palveluja tarjoavan tahon osaaminen lisääntyisi ja palveluja muokattaisiin paremmin nuorilähtöisiksi. Arhinmäen mukaan nuorisotakuu haastaa katsomaan asioita nuorten näkökulmasta.

- Tarjotuissa palveluissa on annettava nuorelle aikaa omaksua se, miksi tarjottuun palveluun kannattaa osallistua ja mitä nuori voi odottaa saamaltaan palvelulta. Asiakkuustilanteessa nuoren kokema jännitys voi estää häntä osallistumasta omaa tulevaisuuttaan koskeviin päätöksiin. Meidän onkin jatkossa avoimin silmin tarkasteltava nuoren asiakkuustilanteeseen liittyviä asioita. Osaavilla ammattilaisilla tulee olla riittävästi aikaa nuoren äänen kuulemiseen. Se on kaikkien etu.

Lisätietoja:
- ministerin erityisavustaja Riikka Korpinurmi (OKM), riikka.korpinurmi@minedu.fi
- monialaiset viranomaisverkostot: suunnittelija Marja Hanni , p. 0295 037 041, marja.hanni@ely-keskus.fi; Lapin ELY-keskuksen nuorisotoimi
- etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta: sivistystoimentarkastaja Erik Häggman, p. 0295 022 569, erik.haggman@ely-keskus.fi; Varsinais-Suomen ELY-keskuksen nuorisotoimi

www.nuorisotakuu.fi

Etusivu Tiedotteet Arhinmäki: Nuori ei ole meille muutoksen kohde, vaan muutoksen toteuttaja