Etusivu Tiedotteet Opetusministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta uudeksi yliopistolaiksi 15.10. mennessä

Opetusministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta uudeksi yliopistolaiksi 15.10. mennessä

tiedote
15-08-2008

Opetusministeriössä valmisteltu luonnos uudeksi yliopistolaiksi on lähetetty sidosryhmille lausuntoja varten.

Uuden yliopistolain tarkoituksena on lisätä yliopistojen autonomiaa ja tehdä niistä itsenäisiä oikeushenkilöitä. Yliopistot saavat paremmat edellytykset hankkia lisärahoitusta lahjoituksilla, pääomatuloilla ja liiketoiminnalla. Tämä luo taloudellista liikkumavaraa ja joustavuutta yliopistojen toimintaan.

Yliopistojen päätehtävät ovat jatkossakin tutkimus ja siihen perustuva opetus. Valtio takaa kaikkien yliopistojen riittävän perusrahoituksen, jota korotetaan vähintään kustannuskehitys huomioon ottaen.

Esitysluonnoksen mukaan:
- Työnantajan neuvotteluoikeudet siirtyvät yliopistoille, joten yliopistot voivat harjoittaa nykyistä itsenäisempää henkilöstöpolitiikkaa. Virkasuhteet muuttuvat työsopimussuhteiksi.
- Yliopistojen yhteiskuntasuhteet ja toimintakyky turvataan niiden uudessa, itsenäisessä taloudellisessa asemassa. Yliopiston hallituksen jäsenistä puolet mukaan lukien puheenjohtaja ovat yliopiston ulkopuolisia. Hallituksen valitsee yliopistokollegio. Akateeminen päätöksenteko säilyy entisellään.
- Teknillinen korkeakoulu, Helsingin kauppakorkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu yhdistyvät Aalto-yliopistoksi.
- Kuopion ja Joensuun yliopistot yhdistyvät Itä-Suomen yliopistoksi.
- Turun yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu yhdistyvät Turun yliopistoksi.
- Toteutetaan valtakunnallinen yhteishaku. Vastuu opiskelijavalinnoista säilyy yliopistoilla.
- Opiskelijoiden ja ylioppilaskuntien asema yliopistoissa säilyy ennallaan.
- Korkeakoulututkintoon johtava opetus säilyy maksuttomana. Yliopistot saavat mahdollisuuden kerätä maksua vieraskielisiin maisteriohjelmiin osallistuvilta EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta.

Lausunnot tulee antaa viimeistään 15.10.2008. Laki viimeistellään lausuntokierroksen jälkeen syksyllä 2008. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkuvuodesta 2009.
Tavoitteena on, että uusi yliopistolaki tulisi voimaan 1.8.2009. Uudet yliopistot aloittaisivat toimintansa itsenäisinä oikeushenkilöinä 1.1.2010.

Uuden yliopistolain valmistelu aloitettiin keväällä 2007. Yliopistouudistusta on valmisteltu tiiviisti yhteistyössä yliopistojen ja keskeisten sidosryhmien kanssa.

Lakiluonnos (pdf) ja lausuntopyyntöohje (pdf) on julkaistu kommentointia ja tutustumista varten opetusministeriön verkkosivuilla.

-----
Lisätietoja:
Eerikki Nurmi, hallitusneuvos: puh. 160 77077
Etusivu Tiedotteet Opetusministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta uudeksi yliopistolaiksi 15.10. mennessä