Etusivu Tiede Tiedepolitiikka

Tiedepolitiikka

Opetus- ja kulttuuriministeriön pitkäjänteinen koulutus- ja tiedepolitiikkatyö tukee Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän vahvistamista. Tiedepolitiikan tavoitteena on tehostaa tiedontuotantoa ja kansalaisten ja kansakunnan osaamistasoa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Suomessa tehtävän tutkimuksen näkyvyyden, kansainvälisyyden ja vaikuttavuuden parantamiseksi.

Tiedepolitiikan painopisteitä vuonna 2015 ovat

  • korkeakoulujen profiloitumisen tukeminen ja toiminnan vaikuttavuuden tehostaminen
  • korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja työnjako
  • tutkimusinfrastruktuurien vahvistaminen
  • tutkimuksen ja tieteen avoimuuden varmistaminen
  • kansainvälisyyden lisääminen

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman yhtenä painopisteenä on osaaminen ja koulutus. Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten profiilien vahvistaminen, vahvuusaloihin keskittyminen sekä tutkimusta tekevien organisaatioiden aiempaa suunnitelmallisempi yhteistyö ja työnjako mahdollistavat tutkimuksen ja tieteen tasosta huolehtimisen myös aikana, jona julkiset tutkimuspanostukset eivät kasva. Hallitusohjelman tavoitteiden mukaisilla toimenpiteillä pyritään selkeyttämään tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan vastuita sekä vahvistamaan mahdollisuuksia perustaa uudenlaisia yhteistyörakenteita ja osaamiskeskittymiä tutkimuksen toimijoiden yhteistyönä.

Tiedepolitiikasta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriössä korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston tiedepolitiikan vastuualue.

Etusivu Tiede Tiedepolitiikka