Etusivu Tiede

Ajankohtaista tieteessä ja tutkimuksessa

Tiedejulkaisujen rinnakkaistallentamista halutaan edistää – ratkaisuvaihtoehtoja selvitetään

Varatuomari Marja-Leena Mansala selvittää, miten edistettäisiin tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallentamista julkisiin arkistoihin sekä edistettäisiin niiden saatavuutta ja hyödynnettävyyttä. Selvityksen tulee valmistua helmikuun loppuun 2017 mennessä. Lue lisää

Tiedevilpistä ilmoittamista halutaan yksinkertaistaa

nostoTutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta selvityksen hyvän tieteellisen käytännön edistämisestä. Selvityksessä ehdotetaan, että TENKin johdolla Suomessa ryhdytään toimenpiteisiin sekä vilppiepäilyistä ilmoittamisen sujuvoittamiseksi että vilppitutkinnan osapuolten suojelemiseksi. Selvitys luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle  20.6. Lue lisää

Suomen tiekartta eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamiseksi valmistui

Suomen kansalliset kehittämistavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet eurooppalaisen tutkimusalueen (European Research Area, ERA) toteuttamiseksi on julkaistu. Kooste perustuu yhteiseurooppalaiseen ERA-tiekarttaan, jonka laati eurooppalaisen tutkimusalueen ja innovoinnin komitea (ERAC) keväällä 2015. Eurooppalaista tutkimusaluetta on kehitetty vuodesta 2000 lähtien ja sen tavoitteena on toteuttaa yhtenäinen tutkimusalue, jossa tutkijat, tieteellinen tietämys ja teknologia liikkuvat vapaasti ja jonka avulla unioni ja sen jäsenvaltiot lujittavat tieteellistä ja teknologista perustaansa. Lue lisää

Ministerille ICOS tutkimusinfrastruktuurin perustamislaatta Brysselissä

icosEuroopan komission tutkimus- ja innovaatio-osaston pääjohtaja Robert-Jan Smits luovutti opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle kasvihuonekaasujen tutkimusinfrastruktuurin ICOS ERIC:n perustamislaatan Brysselissä EU:n neuvoston kokouksen yhteydessä 24.11.

ICOS on Euroopan laajuinen kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmä, jonka hallinnollinen päämaja tulee Suomeen. Lue lisää

Helsingin ja Jyväskylän yliopistot palkittiin tieteen avoimuudesta

Vuoden aikana ansioituneet avoimen tieteen toimijat on palkittu Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen foorumissa Tampereella. Palkinnot perustuvat vuoden 2015 aikana tehtyyn selvitykseen korkeakoulujen toimintakulttuurin avoimuudesta. Lue lisää

Suomen Akatemian tieteelliset toimikunnat kaudelle 2016-2018

Valtioneuvosto on päättänyt Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien kokoonpanosta kolmivuotiskaudeksi 2016-2018.  Toimikuntien yhtenä keskeisenä tehtävänä on tehdä kilpailuun ja laatuun perustuen rahoituspäätöksiä tutkimushankkeista.

Lue lisää