Etusivu Tekijänoikeus Tekijänoikeusjärjestelmä ja toimijat

Tekijänoikeusjärjestelmä ja toimijat

Tekijänoikeudella suojataan ja edistetään henkistä luomistyötä sen eri muodoissa. Tunnustamalla tekijöiden oikeuden määrätä teostensa hyväksikäytöstä yhteiskunta kannustaa luovaa toimintaa edistäen samalla myös henkisten tuotteiden tuotantoa, levitystä, investointeja ja kauppaa. Kulttuurihyödykkeiden tuotannon ja saatavuuden edellytysten turvaaminen luo pohjaa kansalliselle kulttuurille ja yhteiskunnan kehitykselle.

Tekijänoikeuksia säädellään kansallisella lainsäädännöllä, EU:n direktiiveillä ja kansainvälisillä sopimuksilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävät tekijänoikeusasioissa

Suomessa tekijänoikeusasioista vastaa opetusministeriö. Sen tehtäviin kuuluvat mm.

  • tekijänoikeuslainsäädännön kehittäminen
  • oppilaitoksia ja valtionhallintoa koskevat kopiointi- ja nauhoitussopimukset
  • tekijänoikeushallinnon tehtävät, mm. hyvitysmaksun suuruuden vahvistaminen, eräät tekijänoikeus­järjestöjen hyväksymispäätökset
  • kansainvälisiä sopimuksia koskevat neuvottelut
  • Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPOn tekijänoikeuksia koskevat asiat ja tekijänoikeusasiat muissa kansain­välisissä järjestöissä (WTO, OECD, Unesco, Euroopan neuvosto)
  • EU-lainsäädännön valmisteluun osallistuminen
  • alan pohjoismainen yhteistyö

Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijoiden oikeuksia hallinnoivat ja valvovat tekijänoikeusjärjestöt.

Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä toimii valtioneuvoston asettama tekijänoikeusneuvosto, jonka tehtävänä on avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä tekijänoikeutta koskevien asioiden käsittelyssä sekä antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta.

Teollisoikeuksiin, esimerkiksi patentti-, tavaramerkki- ja mallioikeuteen, liittyvistä asioista vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Neuvontaa teollisoikeusasioissa antaa Patentti- ja rekisterihallitus.

Etusivu Tekijänoikeus Tekijänoikeusjärjestelmä ja toimijat