Yksityinen kopiointi

Saako teoksia ladata omaan käyttöön Internetistä?

Teoksia saa ladata omaan käyttöön Internetistä, jos ne on siellä saatettu yleisön saataviin laillisesti.

Saako CD-levyistä ja DVD-levyistä tehdä kopioita yksityiseen käyttöön?

Levyistä saa tehdä muutaman kopion yksityistä käyttöä varten, jos kopioiminen voi tapahtua tehokasta teknistä suojausta murtamatta tai kiertämättä.

Saako sosiaalisessa mediassa levittää teoksia?

Tekijänoikeuslakia sovelletaan myös sosiaalisessa mediassa. Eräiden sosiaalisen median palveluiden käyttöehdot kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineen jakamisen ilman lupaa. Toisten palveluiden käyttöehdot edellyttävät, että ladatessaan palveluun tekijänoikeudella suojattuja sisältöjään käyttäjä samalla antaa palvelulle suostumuksensa sisältöjensä levittämiseen.  

Mitä tarkoitetaan ns. laillisen lähteen vaatimuksella?

Tiettyjen tekijänoikeuslain 2 luvun rajoitussäännösten nojalla saa tehdä kopion (esimerkiksi yksityiseen käyttöön) vain sellaisesta teoksen kappaleesta, jota ei ole valmistettu tai saatettu yleisön saataviin tekijän taloudellisia oikeuksia loukkaavalla tavalla. (11 § 5 mom.)

Laiton lähde on myös sellainen teoskappale, jota suojaava tehokas tekninen suojaus on luvattomasti kierretty.

Voinko kopioida valokuvia tai nuotteja yksityiseen käyttöön?

Teoksesta, joka on luvallisesti saatettu yleisön saataviin, saa valmistaa muutaman kappaleen yksityistä käyttöä varten.


Saako tietokoneohjelmia ja tietokantoja kopioida yksityiseen käyttöön?

Tietokoneohjelmaa tai tietokantaa ei saa kopioida yksityistä käyttöä varten.

Laillisesti hankitusta tietokoneohjelmasta saa kuitenkin valmistaa sellaiset kappaleet, jotka ovat tarpeen ohjelman käyttämiseksi aiottuun tarkoitukseen. Myös ohjelman käytön kannalta tarpeellisen varmuuskappaleen saa tehdä.

Se, jolla on oikeus käyttää tietokantaa, saa valmistaa tietokannasta kappaleita ja tehdä kaikki muutkin toimet, jotka ovat tarpeen tietokannan sisältöön pääsyä ja sisällön tavanmukaista käyttöä varten.

Saako kopioita ottaa myös muille perheenjäsenille ja ystäville?

Lain säännökset yksityisestä kopioinnista mahdollistavat kopioinnin paitsi henkilökohtaiseen käyttöön myös lähimmälle perhe- ja ystäväpiirille. Esimerkiksi työkäyttö ei ole yksityistä käyttöä.

Saako kopion teettää ulkopuolisella?

Yksityistä käyttöä varten saa kopion teettää ulkopuolisella, lukuun ottamatta sävellysteoksen, elokuvateoksen, käyttöesineen tai kuvanveistoksen kappaleen valmistamista, sekä muun taideteoksen jäljentämistä taiteellisin menetelmin.

Saako verkkokaupasta ostetuista tiedostoista tehdä kopioita yksityiseen käyttöön?

Verkkokaupasta ostetusta tiedostosta saa tehdä kopion yksityiseen käyttöön, jollei tiedostossa mahdollisesti oleva tekninen suojaus sitä estä tai jollei tiedostoa hankittaessa ole sovittu, ettei kopioita saa tehdä.

Saako kirjastosta lainatusta kirjasta tai CD-levystä tehdä kopion yksityiseen käyttöön?

Lainatusta kirjasta tai levystä saa tehdä kopion yksityiseen käyttöön, jos kopion tekeminen voi tapahtua teknistä suojausta kiertämättä.

Mikä on yksityisen kopioinnin hyvitys?

Valtion budjetista maksetaan hyvitystä tekijöille siitä, että heidän teoksia on mahdollista muiden kopioida yksityiseen käyttöönsä. Vuodesta 2015 alkaen ei ole enää kerätty hyvitysmaksua yksityiseen käyttöön myytävistä kaseteista ja digitaalisista tallennusalustoista. Budjettivaroista maksettu hyvitys jaetaan opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä tekijöille ja muille oikeudenhaltijoille yhteishallinnointiorganisaatioiden kautta ja yksityistä kopiointia koskevien tutkimusten perusteella.

Saako teoksia kopioida muuhun kuin yksityiskäyttöön?  

Laillisesta lähteestä saa tekijän lupaa kysymättä ja korvausta maksamatta valmistaa teoksista kappaleita tekijänoikeuslain 2 luvun säännösten mukaisiin tarkoituksiin. Tekijänoikeuden rajoitukset perustuvat sivistyksellisiin ja muihin tärkeisiin yhteiskunnallisiin syihin sekä käytännöllisiin syihin.

Tekijänoikeutta on rajoitettu mm. seuraavilla teosten käytön alueilla: yrityksen tai yhteisön sisäinen tiedotuskäyttö; opetustoiminta ja tieteellinen tutkimus; arkistot, kirjastot ja museot; vammaiset; julkinen esittäminen jumalanpalveluksen ja opetuksen yhteydessä; sitaatti; taideteokset; asiakirjajulkisuus ja oikeudenhoito.

Mitä tarkoittaa levitysoikeuden raukeaminen, saako maahantuotuja teoskappaleita myydä edelleen?

Kun teoksen kappale on tekijän suostumuksella ensimmäisen kerran myyty tai muutoin pysyvästi luovutettu Euroopan talousalueella, kyseisen kappaleen saa myydä edelleen. Teoskappaleiden vuokraus sekä elokuvateosten ja tietokoneohjelmien lainaus edellyttää lupaa. (19 §)

Yksityishenkilö saa myydä laillisesti hankkimansa teoksen kappaleen riippumatta siitä, missä kyseinen teoskappale on levitetty ensimmäisen kerran.

Mitä tarkoittaa näyttämisoikeuden raukeaminen?

Tekijän yksinoikeuden piiriin kuuluu teoksen näyttäminen julkisesti teknistä apuvälinettä käyttämättä. Teoksen kappaleen, joka on tekijän suostumuksella myyty tai muutoin pysyvästi luovutettu, saa näyttää julkisesti. (20 §)

Milloin teoksia voi esittää vapaasti?

Teoksen, joka on julkaistu, saa esittää julkisesti esitystapahtumassa läsnä olevalle yleisölle jumalanpalveluksessa ja opetuksen yhteydessä, samoin kuin tilaisuudessa, jossa teosten esittäminen ei ole pääasia ja johon pääsy on maksuton sekä jota muutoinkaan ei järjestetä ansiotarkoituksessa. (21 §)

Näytelmä- tai elokuvateosta ei kuitenkaan saa esittää ilman lupaa edellä mainituissa tilaisuuksissa.

Teosten esittäminen yksityisessä piirissä ei ole tekijänoikeuden piirissä.

Milloin teoksia voi siteerata?

Luvallisesti yleisön saataviin saatetusta eli julkistetusta teoksesta saa ottaa sitaatteja hyvän tavan mukaisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Teoksen tekijän nimi ja lähde on mainittava hyvän tavan mukaisesti. Sitaattioikeus koskee kaikkia teoslajeja.

Sitaatilla tulee olla asiallinen yhteys teokseen, johon sitaatti otetaan. Esimerkiksi kuvan käyttäminen koristeena ei ole sitaattikäyttöä, ei myöskään pelkistä sitaateista muodostettujen kokonaisuuksien tekeminen.