Etusivu Tekijänoikeus Lait ja säädökset

Tekijänoikeutta koskevat lait ja muut säädökset

Luetteloon on koottu keskeinen tekijänoikeutta koskeva lainsäädäntö. Lait ja asetukset löytyvät suomeksi ja ruotsiksi valtion säädöstietopankki Finlexistä esim. säädösnumeron perusteella. Tietokannasta voi hakea myös säädöskäännöksiä.

Ajan tasalle toimitettujen säädösten tietokanta sisältää säädöstekstien päivitetyt tekstit, joissa lakiin tai asetukseen tehdyt muutokset on kirjoitettu säädöstekstin sisään.

Hyväksytyt lait julkaistaan säädöstietopankin sähköisessä säädöskokoelmassa.

Tekijänoikeutta koskevia säädöksiä

Tekijänoikeuslaki  (404/1961 ja siihen tehdyt muutokset)
Laissa säädetään mm. tekijänoikeuden kohteista ja sisällöstä, teosten käytöstä, jälleenmyyntikorvauksesta, tekijänoikeuden siirtymisestä, voimassaoloajasta, tekijänoikeuden lähioikeuksista sekä lain soveltamisesta.  
 
Tekijänoikeusasetus  (574/1995 ja siihen tehdyt muutokset)
Asetuksessa säädetään mm. tekijänoikeuslain soveltamisesta ja tekijänoikeusneuvostosta.
 
Asetus tekijänoikeuslain soveltamisesta eräissä tapauksissa Euroopan talousalueeseen kuuluvista valtioista peräisin oleviin suojan kohteisiin (575/1995)
Asetuksessa säädetään tekijänoikeuslain soveltamisesta mm. esityksiin, tallentamislaitteisiin ja lähetyksiin, jotka ovat peräisin Euroopan talousalueen valtioista.
 
Rikoslain (39/1889) 49 luku
Rikoslaissa säädetään tekijänoikeusrikoksesta, teknisen suojauksen kiertämisrikoksesta, teknisen suojauksen kiertämiskeinorikoksesta ja oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikoksesta.
 
Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa  (344/2000)
Laissa säädetään todistelun turvaamisesta riita-asiassa, joka perustuu teollis- tai tekijänoikeuksien loukkaamiseen
 
Tietoyhteiskuntakaari (917/2014)
Lain 22 luvussa säädetään tekijänoikeutta tai lähioikeutta loukkaavan aineiston saannin estämisessä noudatettavasta ilmoitusmenettelystä.
Etusivu Tekijänoikeus Lait ja säädökset