Etusivu Tekijänoikeus Tekijänoikeustoimikunta

Tekijänoikeustoimikunta

Tekijänoikeustoimikunnan tehtävänä on

  1. käsitellä lainvalmistelun suuntaviivojen asettamista, arvioida tekijänoikeuslainsäädännön uudistustarvetta ja valmistella mahdollisten uudistusten suuntaviivoja ministeriölle, ottaen huomioon yhteiskunnallinen, taloudellinen, tekninen ja kansainvälinen kehitys;
  2. käsitellä Suomen hallituksen kannanmuodostuksen tueksi Euroopan unioniin liittyvien lainsäädäntöasioiden valmistelua ja kansainvälisten sopimusasioiden valmistelua;
  3. antaa näitä asioita koskevia ehdotuksia opetusministeriölle.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimikaudelle 12.3.2010 – 31.12.2011 asettaman toimikunnan puheenjohtajana toimii professori Niklas Bruun ja sihteerinä hallitussihteeri Anna Vuopala opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Toimikunta koostuu 16 asiantuntijajäsenestä. Lisäksi toimikunnassa on edustettuina liikenne- ja viestintäministeriö, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Toimikunnan tavoitteet

Tekijänoikeuden kasvaneesta ja kasvavasta yhteiskunnallisesta merkityksestä tietoyhteiskunnassa ollaan yhtä mieltä. Niinikään ollaan yhtä mieltä siitä, että toimivan tekijänoikeuslainsäädännön tulisi luoda edellytyksiä niin luovalle toiminnalle kuin luovan toiminnan tulosten kaupallistamiselle ja että lainsäädännön toimivuutta on tarkasteltava kaikkien tämän niin sanotun arvoketjun linkkien kannalta.

Lainsäädännön luotettavuutta ja toimivuutta ei voida arvioida ottamatta huomioon lainsäädännön hyväksyttävyyttä ja toimivuutta laajemminkin yhteiskunnassa ja esimerkiksi kuluttajien käsityksiä.

Yhteisestä pohjoismaisesta tekijänoikeuslainsäädännöstä on edelleen pidettävä kiinni, ellei painavista syistä tietoisesti päädytä erillisratkaisuihin.

Toimikunnan yhteystiedot

Tekijänoikeustoimikunnan sihteerinä toimii Anna Vuopala opetus- ja kulttuuriministeriöstä,  etunimi.sukunimi@minedu.fi

Etusivu Tekijänoikeus Tekijänoikeustoimikunta