Etusivu Tekijänoikeus Tekijänoikeuden yhteishallinnointi

Tekijänoikeuden yhteishallinnointi

Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista 1494/2016 (yhteishallinnointilaki) säätelee tekijänoikeusjärjestöjen toimintaa. Yhteishallinnoinnilla tarkoitetaan toimintaa, jossa tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatiot hallinnoivat oikeuksia niiden haltijoiden puolesta.

Yhteishallinnointilakiin sisältyvät säännökset muun muassa oikeudenhaltijoiden oikeuksista ja etujen valvonnasta yhteishallinnointiorganisaatiossa, jäsenten oikeuksista, päätösvallasta ja etujen valvonnasta yhteishallinnointiorganisaatiossa sekä tekijänoikeuskorvausten hallinnoinnista. Lisäksi lakiin sisältyy säännöksiä sävellysteosten verkko-oikeuksien usean valtion alueen kattavasta lisensioinnista.

Lain tavoitteena on turvata tekijänoikeuden ja tekijänoikeuden lähioikeuksien oikeudenhaltijoiden itsemääräämisoikeus, edistää tekijänoikeusmarkkinoiden toimivuutta ja varmistaa, että tekijänoikeuden ja tekijänoikeuden lähioikeuksien yhteishallinnoinnissa toimitaan vastuullisesti, tehokkaasti ja läpinäkyvästi suhteessa oikeudenhaltijoihin ja käyttäjiin.

Yhteishallinnointilaki perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/26/EU tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion kattavasta sävellysteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla.

Laki tuli voimaan 1.1.2017.

Etusivu Tekijänoikeus Tekijänoikeuden yhteishallinnointi