Hemsidan Upphovsrätt

Aktuellt inom upphovsrätten

Understöd för upphovsrättsprojekt som understöder målsättningarna för spetsprojekten – Ansökningstiden fortsätter

För att bidraget ska kunna användas till sådana upphovsrättsliga projekt som på bästa sätt stöder målsättningarna av de digitala spetsprojekten har det bestämts att ansökningstiden förlängs. Ansökningstiden går ut 23.11.2016 kl. 16.15. De ansökningar som redan har skickats till ministeriet tas i beaktande när bidragen beviljas. Läs mer

Var tredje finländare kopierar för privat bruk

På basis av undersökningen kopierar totalt 1,5 miljoner finländare musik, filmer och tv-program för privat bruk. Det totala antalet privata kopieringar under 2015 har uppskattats till ca 359-422 miljoner musik- och videofiler. Läs mer

Förslag om att utvidga låneersättningen till universitets- och yrkeshögskolebiblioteken skickas ut på remiss

Undervisnings- och kulturministeriet skickade den 20 oktober 2015 ut ett utkast till regeringsproposition med förslag till lag om ändring av upphovsrättslagen (utvidgning av låneersättningen till att omfatta universitets- och yrkeshögskolebibliotek). Remissrundan tar slut 13.11.2015. Pressmeddelande 6.3.

Riksdagspartier kräver att utlåningsersättningen höjs till en nordisk nivå

De partier som var representerade i riksdagen åren 2011–2015 har undertecknat en gemensam proklamation där man kräver att nivån på utlåningsersättningen höjs. 

I proklamationen konstateras att olika utskott i riksdagen under flera års tid har observerat den låga nivån på utlåningsersättningar jämfört med nivån i till exempel de andra nordiska länderna, samt att undervisnings- och forskningsbiblioteken ligger utanför ersättningarna.

Läs mer