Etusivu Tekijänoikeus

Ajankohtaista tekijänoikeudesta:

Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta asetettu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan vuosiksi 2014-2015. Neuvottelukunta seuraa ja arvioi tekijänoikeusalan toimintaympäristön kehitystä. Lue lisää

Tekijänoikeuksiin liittyvistä kohtuullisista korvauksista keskusteltiin OKM:ssä

Hallitusohjelman mukaan tekijänoikeuslailla on tarkoitus säätää nykyistä tarkemmin tekijänoikeuksien siirtämisen edellytyksenä olevista kohtuullisista ehdoista ja korvauksista. Asiaan liittyvien kuulemisten pohjalta on tehty selvitys, jota esiteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön keskustelutilaisuudessa 13.2.2014.

Lue lisää

Ehdotus televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluiden järjestämiseksi

Keskeiset televisioyhtiöt, teleoperaattorit ja tekijänoikeuksien yhteishallinnointijärjestöt ovat yhdessä etsineet eri näkemykset sovittavaa ratkaisumallia viime vuosina yleistyneiden televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelujen oikeudellisesta asemasta. Mallia esiteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön keskustelutilaisuudessa 21.1.2014. Lue lisää

Lausuntokierros luvattoman verkkojakelun vastaisista toimista

Tekijänoikeuslain seuraavan muutospaketin valmistelussa selvitetään mm.  luvattoman verkkojakelun vastaisia toimia, joista on käynnissä lausuntokierros.

Lainmuutosehdotusten taustaksi on julkaistu työryhmämuistioita ja selvityksiä -sarjassa muistio Luvattoman verkkojakelun vähentämiskeinojen arviointia - Selvitykset lainvalmistelun tueksi.

Vireillä: Tekijänoikeuslain muutospaketti

Tekijänoikeuslain muutospaketin valmistelu aloitettu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt tekijänoikeuslain seuraavan muutospaketin valmistelua koskevan selvitystyön. Tavoitteena on, että hallituksen esitys voitaisiin antaa eduskunnalle kevättalvella 2014.

Selvitykset koskevat kohtuullisia korvauksia, televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluita, hyvitysmaksujärjestelmän uudistamista, luvattoman verkkojakelun vastaisia toimia, äänitallenteiden suojan liittymäkriteereitä sekä sopimuslisenssisäännöksiä.

Lue lisää