Etusivu Tekijänoikeus

Ajankohtaista tekijänoikeudesta:

Marrakeshin sopimuksella parannetaan julkaistujen aineistojen saatavuutta näkövammaisille ja lukemisesteisille

Marrakeshin sopimus, jolla parannetaan julkaistujen aineistojen saatavuutta näkövammaisille ja lukemisesteisille, tuli voimaan syyskuun lopussa. Tavoitteena on helpottaa saavutettavassa muodossa olevien teoskappaleiden vaihtoa kansallisten rajojen yli. Lue lisää

Raportti satelliitti- ja kaapelidirektiivin soveltamisalan mahdollisen laajentamisen markkinavaikutuksista Suomessa on valmistunut

Euroopan komissio järjesti syksyllä 2015 avoimen kuulemisen satelliitti- ja kaapelidirektiivin mahdollisista uudistamistarpeista. Asiaa koskevassa kannanotossa sivistysvaliokunta katsoi, että direktiivin soveltamisalan mahdollisen laajentamisen vaikutuksista kotimaiselle av-teollisuudelle ja av-aineistojen saatavuudelle Suomessa tulee valmistella kattava vaikutusarvio. Lue lisää

EU:n tekijänoikeuslainsäädäntöä koskeva muutospaketti (Copyright II) lausunnoilla

Komissio julkaisi 14.9.2016 neljä säädösehdotusta, jotka liittyvät tekijänoikeuden modernisointiin digitaalisilla sisämarkkinoilla. Lainmuutospaketti on lähetetty lausuntokierrokselle. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää komission ehdotuksista myös kuulemistilaisuuksia 10. ja 11.10. Lue lisää

Avustusta haettavissa digitaalisiin kärkihankkeita tukeviin tekijänoikeushankkeisiin

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä voi hakea avustusta hallitusohjelman kärkihankkeiden tavoitteita tukeviin tekijänoikeushankkeisiin. Niiden avulla edistetään mm. uusien digitaaliseen tietoon perustuvien palvelukonseptien kehittämistä ja digitaalista liiketoimintaa, tekijöitä ja teoksia koskevan metadatan laatua eri teoslajien osalta sekä mahdollisuuksia kokeilla erilaisia tekijänoikeudellisia ratkaisuja joustavasti.
Lue lisää

Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista valmisteilla

Hallitus antoi eduskunnalle 18.8. esityksen laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista. Hallituksen esityksellä pannaan täytäntöön EU:n kollektiivihallinnointidirektiivin säännökset. Suomessa ei ole tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskevaa erityislainsäädäntöä, joten direktiivin täytäntöönpano edellyttää uuden lain säätämistä.

Lue lisää

Lainauskorvaus laajenee koskemaan korkeakoulukirjastoja

Tekijöiden oikeus lainauskorvaukseen laajenee koskemaan yleisistä kirjastoista tapahtuvan lainaamisen lisäksi myös teosten lainaamista yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastoista. Hallitus antoi asiaa koskevan tekijänoikeuslain muutosesityksen eduskunnalle kesäkuussa. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.
Lue lisää

Yksityinen kopiointi vähentynyt - joka kolmas suomalainen kopioi

Tutkimuksen perusteella kaikkiaan 1,5 miljoonaa suomalaista kopioi musiikkia, elokuvia ja tv-ohjelmia yksityiseen käyttöön. Yksityisen kopioinnin kokonaismääräksi on vuonna 2015 arvioitu noin 359-422 miljoonaa kappaletta musiikki- ja videotiedostoja. Lue lisää