Etusivu Nuoriso Lainvalmistelu Nuorisolain uudistaminen

Nuorisolain uudistaminen

Uusi nuorisolaki, joka korvaisi voimassa olevan nuorisolain vuodelta 2006, on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alussa. Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan hallituksen esityksen 29.6.2016. Eduskunta käsittelee esitystä syksyllä 2016.

Ajankohtaista

Hallituksen esitys uudeksi nuorisolaiksi löytyy eduskunnan sivuilta, eduskunnan verkkosivuilta voi myös seurata lainvalmistelun vaiheita.

Hallituksen esityksen mukaan valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen, valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten, 20 §:ssä tarkoitettujen nuorisokeskusten ja 21 §:ssä tarkoitettujen nuorten työpajojen valtionavustus vuodelle 2017 myönnetään vielä nyt voimassa olevan nuorisolain mukaan.

Ennen tämän lain voimaantuloa asetettu valtion nuorisoasiain neuvottelukunta ja arviointi- ja avustustoimikunta jatkavat toimintaansa toimikautensa loppuun, kuitenkin niin, että valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan nimi muuttuu valtion nuorisoneuvostoksi uuden lain voimaan tullessa.

Esityksen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi viimeistään 1 heinäkuuta 2017 nyt voimassa olevan nuorisolain nojalla avustusta saaneiden järjestöjen ja nuorisokeskusten valtionapukelpoisuuden ilman erillistä hakemusta.

Esityksen mukaan ensimmäinen 5 §:n mukainen valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma hyväksytään vuosille 2017-2019.

Aineistoja

Käsittely eduskunnassa:

Aiemmat valmistelun vaiheet:

 Tiedotteet ja verkkouutiset

 

Lisätiedot

Sähköpostilla georghenrik.wrede@minedu.fi; otsikkokenttään pyydetään otsikoksi "Nuorisolaki uudistus".

 

Etusivu Nuoriso Lainvalmistelu Nuorisolain uudistaminen