Etusivu Nuoriso Nuorisotyön avustukset Valtakunnalliset hankkeet turvapaikanhakijanuorten aktivoimiseksi

Valtakunnalliset hankkeet turvapaikanhakijanuorten aktivoimiseksi

Hakemuksen tyyppi/aihealue
nuoriso/turvapaikanhakijat
Hakuaika päättyy
20-11-2015 16.15
Lisätietoja
ylitarkastaja Marja N. Pulkkinen, puh. 02953 30315 ja erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez puh. 02953 30080

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksia voidaan myöntää hankkeisiin, joilla tuetaan nuorten turvapaikanhakijoiden aktivoitumista järjestämällä heille vapaa-ajantoimintaa.

 

Tavoitteena on turvapaikanhakijanuorten toimintakyvyn ja aktiivisen kansalaisuuden tukeminen. Hankkeiden toteutusmuodot voivat vaihdella. Avustuskokonaisuudesta päätettäessä varmistetaan toiminnan alueellinen kattavuus ja toiminta erikokoisilla paikkakunnilla.

Valtionavustuksia voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt.

Tuettava toiminta voi alkaa 1.12.2015 ja jatkua vuoden 2017 loppuun.

Avustuksia voidaan myöntää hankkeille, joiden kokonaiskustannukset hankkeen toimintakautena ovat 100 000 – 250 000 euroa.

Avustusten hakuaika päättyy 20.11.2015

Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että: 

  • hankkeessa järjestetään nuorille mielekästä vapaa-ajantoimintaa, joka tukee heidän sopeutumistaan uuteen ympäristöönsä
  • toiminta kohdistuu pääosin iältään nuorisolain tarkoittamiin nuoriin, sekä huoltajiensa kanssa Suomeen tulleisiin että vailla huoltajaa tulleisiin lapsiin ja nuoriin
  • hankkeessa edistetään hyviä etnisiä suhteita ja eri väestöryhmien välistä vihapuheesta vapaata vuorovaikutusta niillä paikkakunnilla, joilla toimintaa järjestetään
  • hanke toteutetaan yhteistoiminnassa vastaanottotoimintaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksissa ja hätämajoituspaikoissa järjestävien tahojen kanssa


Avustuksista päätettäessä etusijalle asetetaan hankkeet, jotka:

  • ovat valtakunnallisia, eli niiden toiminta kohdistuu eri puolille maata
  • toimivat yhteistyössä aluehallintovirastojen nuorisotoimen, kunnallisen nuoriso- ja opetustoimen sekä tarpeen mukaan paikallispoliisin kanssa
  • toiminnassaan huomioivat eri sukupuolet ja joissa otetaan huomioon järjestettävän toiminnan kohderyhmän kielellinen ja kulttuurinen monimuotoisuus


Avustusten hakeminen

Kyseessä on erityisavustus. Avustusta haetaan kirjallisesti opetus- ja kulttuuriministeriön lomakkeella nro 1. Lomakkeen kohtaan Hakemuksen aihealue tulee kirjoittaa Nuoriso/turvapaikanhakijat.

Hakulomakkeen oheen liitetään erillisellä vapaamuotoisella liitteellä projektikuvaus ja talousarvio. Hakemukseen liitetään myös selvitys mahdollisista muista samaa tarkoitusta varten saaduista tai haetuista avustuksista ja tuista. Hakemukseen tulee liittää myös selvitys yhteisön nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistys- tai säätiörekisteriote) Rahoitettavissa hankkeissa on oltava mukana hakijan omaa rahoitusta tai muuta rahoitusta, tai vaihtoehtoisesti hakemukseen tulee liittää perustelu sille, miksi muuta rahoitusta hankkeelle ei ole mahdollista osoittaa.

Hakemus toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön paperihakemuksena ja yhteisön nimenkirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden allekirjoittamana. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan ministeriöön määräaikaan mennessä toimitettujen hakemusten perusteella. Hakuajan täyttymiseksi riittää postileiman päiväys. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.

Lomakkeet

Hakulomake 1 (doc)
Hakulomake 1 (pdf)

Selvityslomake 2 (doc)
Selvityslomake 2 (pdf)

Hakemus toimitetaan osoitteella:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

TÄRKEÄÄ: Hakemuslomake (doc-/pdf-muodossa) liitteineen tulee kirjaamon lisäksi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen nuorisohakemukset@minedu.fi.

Myönnetyt avustukset (pdf)

2015

Etusivu Nuoriso Nuorisotyön avustukset Valtakunnalliset hankkeet turvapaikanhakijanuorten aktivoimiseksi