Etusivu Nuoriso

Nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora

Valtion nuorisoneuvosto on valtioneuvoston asettama lapsi- ja nuorisopolitiikan asiantuntijaelin, johon valtioneuvosto kutsuu jäseniksi lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloihin perehtyneitä henkilöitä.

Neuvoston lakisääteisinä tehtävinä ovat

  • vuosittainen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanon arviointi,
  • osallistuminen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman valmisteluun
  • lasten ja nuorten näkökulman tuominen päätöksentekoon.

Keskeisinä välineinä neuvostolla ovat nuorten arvoja ja asenteita seuraavat Nuorisobarometrit, nuorten hyvinvoinnin indikaattorit sekä muu tietotuotanto.

Neuvosto toimii asiantuntijana lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloihin liittyvissä kysymyksissä. Neuvosto pyrkii nostamaan lapsia ja nuoria koskettavia asioita yleiseen keskusteluun antamalla kannanottoja ja laatimalla toimenpideohjelmia.

 

Yhteystiedot

Valtion nuorisoneuvosto 
PL 29
00023 Valtioneuvosto
(Käyntiosoite: Meritullinkatu 1)

nuora@minedu.fi
faksi (09) 160 77132

Pääsihteeri Herttaliisa Tuure
(0295) 330 356
040 5159 367

Suunnittelija Johanna Kalliomaa
(0295) 330 291
040 1768 090

Suunnittelija Anna-Maria Tenojoki
(0295) 330 195
050 452 6972


etunimi.sukunimi(a)tietoanuorista.fi

Etusivu Nuoriso