Hemsidan Unga

Aktuella ungdomsärenden

Webbplatsen Tietoanuorista.fi öppnad

Tietoanuorista.fi är en webbplats med forsknnigs- och statistikinformation om unga.  Bland annat hittar man alla ungdomsbarometrar från och med 1994 samt välfärdsindikatorer för unga. Därutöver innehåller webbplatsen pressmeddelanden och ställningstaganden.

www.tietoanuorista.fi

Guiden Ungdomstalko! vägleder kommunala beslutsfattare i att förbättra ungas levnadsförhållanden

ungdomstalkoGuide Ungdomstalko! av Statens delegation för ungdomsärenden ger konkreta råd om vad man inom det kommunala beslutsfattandet kan göra för att förbättra ungas levnadsförhållanden.

Publikationens förslag grundar sig på statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram för 2012-2015.

Läs mer