Hemsidan Unga

Aktuella ungdomsärenden

De flesta unga anser att de klarar vardagen

Undersökningen i den senaste Ungdomsbarometern (Arjen jäljillä – Nuorisobarometri 2015) utreder ungas dagliga liv och hur de hanterar vardagen. Ekonomiska, sociala och vardagsrelaterade frågor hänger starkt ihop med varandra. Den vägkost som de unga har fått i sitt barndomshem i fråga om att hantera vardagen stöder den unga i upplevelsen av att klara sig i livet.

Ungdomsbarometern är på finska, men har ett svenskspråkigt sammandrag. Arjen jäljillä. Nuorisobarometri 2015

Läs mer

Förslag till reform av ungdomslagen skickas ut på omfattande remissrunda

En arbetsgrupp som dryftat en reform av ungdomslagen har överräckt sitt förslag till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen. Reformen av ungdomslagen är ett svar på strukturändringen inom ungdomsarbetet. Syftet är att främja de ungas delaktighet och möjligheter att påverka i samhället samt att främja de ungas likvärdighet.

Remissrundan tar slut 30.11.2015. Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2016.

Läs mer

Webbplatsen Tietoanuorista.fi öppnad

Statens delegation för ungdomsärenden (Nuora) har öppnat en ny webbplats med forsknnigs- och statistikinformation om unga.  Bland annat hittar man alla ungdomsbarometrar från och med 1994 samt välfärdsindikatorer för unga. Därutöver innehåller webbplatsen Nuoras pressmeddelanden och ställningstaganden.

www.tietoanuorista.fi

Guiden Ungdomstalko! vägleder kommunala beslutsfattare i att förbättra ungas levnadsförhållanden

ungdomstalkoGuide Ungdomstalko! av Statens delegation för ungdomsärenden ger konkreta råd om vad man inom det kommunala beslutsfattandet kan göra för att förbättra ungas levnadsförhållanden.

Publikationens förslag grundar sig på statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram för 2012-2015.

Läs mer