Etusivu Liikunta Liikuntapolitiikka Avustukset Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeet

Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeet

Hakemuksen tyyppi/aihealue
liikunta
Hakuaika päättyy
30-12-2016 16.15
Lisätietoja
Mauri Peltovuori, puh. 0295 3 30254 tai Päivi Wathén 0295 3 30341

1. Avustukset perustamishankkeisiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa haettavaksi liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeiden valtionavustukset vuonna 2017.
Hakemukset tulee toimittaa asianomaiseen aluehallintovirastoon 30.12.2016 mennessä. Lista liikunnan perustamishankkeita hoitavista aluehallintovirastoista on esitetty jäljempänä.

Hakulomake

Valtionavustuksen hakulomake (doc)

Ohjeet

2 . Hanke-esitykset valtakunnallista rahoitussuunnitelmaa varten

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain syksyllä liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman seuraavalle neljälle vuodelle. Rahoitussuunnitelma koskee opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) tarkoittamia perushankkeita. Suunnitelma otetaan huomioon käytettävissä olevan määrärahan rajoissa myönnettäessä vuosittain valtionavustusta liikunnan perustamishankkeisiin.

Hankkeet ilmoitetaan suunnitelmaan asianomaiselle aluehallintovirastolle 30.12.2016 mennessä. Suunnitelma on ohjeellinen. Lista liikunnan perustamishankkeita hoitavista aluehallintovirastoista on esitetty jäljempänä.

Hakulomake

Rahoitussuunnitelmalomake (doc)

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvisti 28.11.2016 perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman vuosille 2017 - 2020.

Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma 2017-2020 (pdf)

Avustushakemukset ja rahoitussuunnitelmailmoitukset osoitetaan seuraaville aluehallintovirastoille, jotka antavat lisätietoja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Ullrike Hjelt-Hansson, puh. 050 68 811 ja Ilpo Piri, puh. 040 573 9622 ja Sixten Wackström puh. +358 (0) 295 016 565 (etunimi.sukunimi@avi.fi), Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 HELSINKI

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Keijo Kuusela, puh. 0500 528 525 (etunimi.sukunimi@avi.fi), Lounais-Suomen aluehallintovirasto, PL 22,
20801 TURKU  

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Ismo Myllyaho, puh. 0295 018 820 (etunimi.sukunimi@avi.fi), Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, PL 200, 65101 VAASA

Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Matti Ruuska, puh. 0295 016 521 (etunimi.sukunimi@avi.fi), Itä-Suomen aluehallintovirasto, Torikatu 36 C, 80100 JOENSUU

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Ulla Silventoinen, puh. 0295 017 663 (etunimi.sukunimi@avi.fi), Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, PL 293. 90101 OULU 

Lapin aluehallintovirasto (AVI)
Kai-Matti Joona, puh. 0400 538 115 (etunimi.sukunimi@avi.fi), Lapin aluehallintovirasto, PL 8002, 96101 ROVANIEMI   

Myönnetyt avustukset

Liikuntapaikkarakentamisen avustaminen (pdf)

2016 I 2015 I 2014 | 2013 | 2012 I 2011 I 2010 I 2009 I 2008 I 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |

Etusivu Liikunta Liikuntapolitiikka Avustukset Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeet