Etusivu Liikunta Liikuntapolitiikka Avustukset Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämishankkeet

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämishankkeet

Hakemuksen tyyppi/aihealue
liikunta
Hakuaika päättyy
30-11-2015
Lisätietoja
Ks. yhteystiedot hakuohjeesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa liikuntalain (390/2015) 9 § nojalla haettavaksi liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset ja alueelliset kehittämisavustukset terveyttä ja hyvinvointia edistäviin liikuntahankkeisiin koko elämäkulussa, kaikissa ikäryhmissä, vuodelle 2016. Edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen tarvittavat määrärahat vuoden 2016 talousarviossa.

Haun tarkoituksena on toteuttaa Muutosta liikkeellä! Valtakunnallisten yhteisten linjausten terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 (2013; 2014) ja uuden liikuntalain (390/2015) toimeenpanoa sekä toteuttaa hallitusohjelman (2015) linjauksia liikunnan osalta. Keskeisenä periaatteena on poikkisektoraalinen, -hallinnollinen ja -ammatillinen yhteistyö sekä liikunnan läpäisyperiaate suomalaisessa yhteiskunnassa.

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisilla kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdentuvia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan valtakunnallisia ja alueellisia kehittämishankkeita, joiden avulla lisätään suomalaisen väestön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista osaksi arkea. Hanke voi kohdentua yksittäisiin kohderyhmiin, kuten varhaiskasvatus, koulu, ikäihmiset ja erityisryhmät tai vaihtoehtoisesti yhdistää eri ikä- ja kohderyhmiä, kuten luontoliikunta tai perheliikunta. Hanke voi myös kohdentua sukupuolten tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden edistämiseen terveyttä ja hyvinvointia edistävässä liikunnassa.

Paikalliset kuntien liikunnallisen elämäntavan kehittämishankkeet hakevat avustusta aluehallintovirastosta (ks. oma hakuohjeensa).

Hakuohje (pdf)

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset ja alueelliset kehittämishankkeet, myönnetyt avustukset: 2015 | 2016

Lasten ja nuorten valtakunnallinen kehittäminen, myönnetyt avustukset: 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan valtakunnallinen kehittäminen, myönnetyt avustukset:  2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 20102009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

Tulostettavat hakulomakkeet:

Lomake 1 (doc)
Lomake 1 (pdf)

Tulostettavat selvityslomakkeet

Selvityslomake (doc)
Selvityslomake (pdf)

Etusivu Liikunta Liikuntapolitiikka Avustukset Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämishankkeet