Hemsidan Idrott

Aktuella idrottsärenden

4 miljoner i föreningsstöd för att främja motion för barn och unga

jalkapallo_8Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat fyra miljoner euro i föreningstunderstöd till motions- och idrottsföreningar. Meningen med föreningsstödet är möjliggöra ledd motionsinriktad hobbyverksamhet för barn och unga i en förening samt att sänka kostnaderna för hobbyverksamhet. Understöden beviljas ur tipsmedel. 398 projekt beviljades understöd. Pressmeddelande 29.4.

27 miljoner i statligt understöd till anläggning och ombyggnad av idrottsanläggningar

uimahallissaUndervisnings- och kulturministeriet stöder anläggning, anskaffning och ombyggnad av idrottsanläggningar med 27 miljoner euro.

Ministeriets understöd riktades främst till idrottsanläggningar, närmast simhallar och idrottshallar. De pengar som reserverats för regionalförvaltningsverkens understöd riktas särskilt till projekt som hänför sig till idrottsanläggningar för näridrott.

Webbnyhet 18.1.

Rekommendationerna för barns fysiska aktivitet uppdateras

peruskoulu

Genom de uppdaterade rekommendationerna strävar man till att de vuxna som arbetar med barnen lyckas skapa tillräckliga förutsättningar för fysisk aktivitet för alla barn.

Målet är att främja också de allra yngsta barnens uppväxt, välfärd och hälsa.

Sakkunniggruppens förslag till nya rekommendationer kommenteras under perioden 1.-15.5.2016. De nya rekommendationerna för barns fysiska aktivitet under de tidiga åren publiceras i september 2016.

Pressmeddelande 15.4.