Hemsidan Idrott

Aktuella idrottsärenden

Professor Halila utreder utvecklandet av statsbidragssystemet

rajatUndervisnings- och kulturministern har tillsatt professor Heikki Halila, som specialiserat sig på etiska frågor inom idrott, för att utreda utvecklandet av statsbidragssystemet inom organisationer som främjar idrott. Professor Halila har som uppgift att komma med åtgärdsförslag särskilt i fråga om att effektivera styrningen och övervakningen av hur statsbidragen används samt gällande transparensen i statsbidragsprocessen.

Webbnyhet 8.6.

Regeringen stöder finansieringen av Tammerforsarenan med ett understöd på 18 miljoner

treareenahavainneRegeringens finanspolitiska ministerutskott stöder statens deltagande i finansieringen av Tammerfors allaktivitetsarena. Staten deltar enligt förslaget i byggnadskostnaderna för allaktivitetsarenan med ett statsbidrag på totalt högst 18 miljoner euro under åren 2017-2019. Innan det slutgiltiga finansieringsbeslutet bör statsunderstödet godkännas av kommissionen.

> Statsrådets pressmeddelande 31.5.

4 miljoner i föreningsstöd för att främja motion för barn och unga

jalkapallo_8Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat fyra miljoner euro i föreningstunderstöd till motions- och idrottsföreningar. Meningen med föreningsstödet är möjliggöra ledd motionsinriktad hobbyverksamhet för barn och unga i en förening samt att sänka kostnaderna för hobbyverksamhet. Understöden beviljas ur tipsmedel. 398 projekt beviljades understöd. Pressmeddelande 29.4.

27 miljoner i statligt understöd till anläggning och ombyggnad av idrottsanläggningar

uimahallissaUndervisnings- och kulturministeriet stöder anläggning, anskaffning och ombyggnad av idrottsanläggningar med 27 miljoner euro.

Ministeriets understöd riktades främst till idrottsanläggningar, närmast simhallar och idrottshallar. De pengar som reserverats för regionalförvaltningsverkens understöd riktas särskilt till projekt som hänför sig till idrottsanläggningar för näridrott.

Webbnyhet 18.1.

Rekommendationerna för barns fysiska aktivitet uppdateras

peruskoulu

Genom de uppdaterade rekommendationerna strävar man till att de vuxna som arbetar med barnen lyckas skapa tillräckliga förutsättningar för fysisk aktivitet för alla barn.

Målet är att främja också de allra yngsta barnens uppväxt, välfärd och hälsa.

Sakkunniggruppens förslag till nya rekommendationer kommenteras under perioden 1.-15.5.2016. De nya rekommendationerna för barns fysiska aktivitet under de tidiga åren publiceras i september 2016.

Pressmeddelande 15.4.