Etusivu Liikunta

Ajankohtaista liikunnassa

Liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustushakemuksiin kaivataan täydennyksiä!

HUOM avustusten hakijat! Avustusvalmistelun alkaessa on huomattu, että yleisavustusta hakeneiden järjestöjen hakuasiakirjoista puuttuu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmia. Toivomme, että osaltanne varmistaisitte, että kyseiset asiakirjat ovat asianmukaisesti toimitettu tai että ne toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön 13.1.2017 mennessä. Tarkemmat ohjeet avustussivulla.


Lasten liikuntasuositukset: vähintään kolme tuntia liikuntaa päivässä

lapset_pyoraileeVarhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset antavat ohjeita alle 8-vuotiaiden lasten fyysisen aktiivisuuden määrästä ja laadusta, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön rooleista sekä ohjatun liikunnan ja liikuntakasvatuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta osana varhaiskasvatusta.

Suositusten tieteelliset perusteet on tarkoitettu erityisesti varhaiskasvatus-, liikunta- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Tiedote 7.9.

Professori Halila selvittämään valtionavustusjärjestelmän kehittämistä

rajatOpetus- ja kulttuuriministeri on nimittänyt urheilun eettisiin kysymyksiin erikoistuneen professori Heikki Halilan selvittämään liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustusjärjestelmän kehittämistä. Toimeksiantona on laatia toimenpide-ehdotukset erityisesti valtionavustusten käytön ohjaamisen ja valvonnan tehostamiseksi ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi valtionavustusprosessissa.

Lue lisää

Hallitus puoltaa Tampereen monitoimiareenan rakentamiseen 18 miljoonan avustusta

treareenahavainneHallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa valtion osallistumista Tampereen monitoimiareenan rakentamisen rahoittamiseen. Valtio osallistuisi rakentamiskustannuksiin yhteensä enintään 18 miljoonan euron valtionavustuksella vuosina 2017–2019. Ennen lopullista rahoituspäätöstä valtiontuelle on saatava komission hyväksyntä.

> Valtioneuvoston tiedote 31.5.

Liikuntapaikkojen rakentamiseen ja perusparantamiseen yli 28 miljoonaa

uimahallissaOpetus- ja kulttuuriministeriö avustaa perusliikuntapaikkojen, kuten uima-, jää- ja liikuntahallien rakentamista ja perusparantamista. Avustuksia myönnettiin yhteensä 28 miljoonaa euroa, josta kahdeksan miljoonaa osoitettiin aluehallintovirastoille myönnettäväksi lähiliikuntapaikkahankkeille.

Tiedote 27.4.

Liikuntalaki selkeyttää liikuntaan liittyviä valtion ja kunnan vastuita

Uusi liikuntalaki tuli voimaan toukokuun 2015 alussa. Lailla pyritään parantamaan valtion eri hallinnonalojen yhteistyötä sekä kunnan eri toimialojen yhteistyötä liikunnan edistämisessä. Samaan aikaan tuli voimaan myös uusi liikunta-asetus. Lue lisää