Taiteen ja kulttuurin yleiset projektit

Hakemuksen tyyppi/aihealue
kulttuuri/ taiteen aloittain jakamattomat/taiteen ja kulttuurin yleiset projektit
Lisätietoja
kukin esittelijä omalla vastuualueellaan, etunimi.sukunimi@minedu.fi sekä puh. vaihde 0295 3 30004

Avustuksia myönnetään ensisijaisesti valtakunnallisesti merkittäville taide- ja kulttuurihankkeille, joihin ei voida käyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä muita avustuksia.

Ministeriö on uudistamassa valtionavustushakuja. Kaikki hakuilmoitukset päivitetään syksyllä 2016.

Avustukset ovat pääsääntöisesti erityisavustuksia kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- tai kehittämistoimintaan tai muuhun tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen.

Avustukset on tarkoitettu järjestöille ja yhteisöille, joiden tulee olla oikeustoimikelpoisia.

Avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä hankkeille, jotka voivat saada tukea Taiteen edistämiskeskukselta, lisätietoja:  www.taike.fi.

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Ohjeet

Hakemuksesta tulee käydä ilmi hankkeen kuvaus, toteuttamisaikataulu ja varojen yksilöity käyttötarkoitus. Hakemukseen tulee liittää talousarvio, josta käyvät ilmi hankkeen kokonaiskustannukset ja tulot (myös muut haetut avustukset). Valtionavustus ei voi kattaa hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää. Avustusta voidaan käyttää myöntövuonna ja seuraavana vuonna syntyviin kustannuksiin. Hakijan tulee lisäksi liittää hakemukseen selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistys-, säätiö-, tai kaupparekisteriote).

Valtionavustuslain (688/2001) 16 §:n mukaan ministeriöllä on oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisesta ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia.

Hakuaika ympäri vuoden

Lomakkeet

Tulostettavat lomakkeet: 

Hakulomake 1 (pdf)
Hakulomake 1 (doc)

Selvityslomake 2 (pdf)
Selvityslomake 2 (doc)

Hakemus tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitteella:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO