Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman toimeenpano

Hakemuksen tyyppi/aihealue
Kulttuuri/ Venäjä-ohjelma/ Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelma
Hakuaika päättyy
29-01-2016
Lisätietoja
Kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro puh. 0295 3 30198, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Avustusta myönnetään Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman toimeenpanoa varten.

Ministeriö on uudistamassa valtionavustushakuja. Kaikki hakuilmoitukset päivitetään syksyllä 2016.
Kohderyhmät ja kuvaus
 
Avustusta myönnetään Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman toimeenpanoa varten. Avustus on tarkoitettu Venäjän kanssa taiteen ja kulttuurin alan yhteistyötä tekeville järjestöille ja yhteisöille, joiden tulee olla oikeustoimikelpoisia.
  
Yksittäiset taiteilijat, ryhmät ja yhteisöt voivat hakea avustusta kansainvälisen kulttuuriyhteistyön yksittäisiin hankkeisiin ja kansainväliseen liikkuvuuteen Taiteen edistämiskeskukselta. Lisätietoja Taiteen edistämiskeskuksen verkkosivuilta.
 
Avustuksiin sovellettavat säädökset
   
Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Avustusta ei myönnetä, mikäli hakemus ei saavu opetus- ja kulttuuriministeriöön asetettuun määräaikaan mennessä.

Avustusta ei myönnetä, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt valtionavustuslain (688/2001) 14 §:n mukaista tiedonantovelvollisuuttaan aiemmin saamiensa avustusten käytöstä.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on valtionavustuslain (688/2001) 16 §:n mukainen oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia. 
  
Ohjeet
   
Kyseessä on erityisavustus. Avustusta haetaan kirjallisesti opetus- ja kulttuuriministeriön lomakkeella n:o 1.
Hakulomakkeen oheen liitetään erillisellä vapaamuotoisella liitteellä projektikuvaus ja talousarvio. Rahoitettavissa hankkeissa on yleensä oltava mukana hakijan omaa rahoitusta, muuta rahoitusta tai kohdemaan rahoitusta. Avustukset myönnetään tämän ja seuraavan vuoden toimintaan.

Lomakkeet
 
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Hakemus toimitetaan osoitteella:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO
        
Hakemus toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön paperihakemuksena ja yhteisön nimenkirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden allekirjoittamana. Avustusta ei myönnetä, jos hakemus ei saavu ministeriöön määräaikaan mennessä. Hakuajan täyttymiseksi riittää postileiman päiväys. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.

Myönnetyt avustukset (pdf)
           
20162015 I 2014 I 20132012 I  2011 I 2010 I 2009 I 2008 I 2007 I 2006/2 I 2006/1