Valtakunnalliset taide- ja kulttuuritapahtumat

Hakemuksen tyyppi/aihealue
kulttuuri/kulttuuritapahtumat (tai taiteen aloittain jakamattomat)/taide- ja kulttuuritapahtumat
Hakuaika päättyy
30-10-2015
Lisätietoja
Anne Mattero 0295 3 30206, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Avustuksen tarkoitus on turvata  taiteellisesti  ja kulttuuripoliittisesti  merkittävien tapahtumien järjestäminen kaikkialla Suomessa.

Ministeriö on uudistamassa valtionavustushakuja. Kaikki hakuilmoitukset päivitetään syksyllä 2016.

Avustusta myönnetään vain oikeustoimikelpoisille yhteisöille. Sitä ei myönnetä yksityishenkilöille. Yksityishenkilöt voivat hakea tapahtumien järjestämiseen kohdeapurahaa Taiteen edistämiskeskukselta. Lisätietoja kohdeapurahoista löytyy Taiteen edistämiskeskuksen  verkkosivuilta.

Avustusta haetaan avustettavaa vuotta edeltävänä vuonna.  Valtionavustuslaji on yleisavustus.  Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Avustusta valtakunnallisiin lasten taide- ja kulttuuritapahtumiin haetaan omalla haulla.

Ohjeet

Opas vuoden 2016 hakuun (pdf)

Hakijan on syytä lisäksi tutustua opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraisten avustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta annettuun ohjeeseen, joka löytyy pdf-tiedostona sivun aiheeseen liittyvästä osuudesta.


Lomakkeet

Verkkolomakkeet (sähköinen valtionavustuksen haku)

Tulostettavat lomakkeet:

Hakulomake 1 (pdf)
Hakulomake 1 (doc)

Hankesuunnitelmalomake (doc)

Tunnuslukulomake (doc)

Taloustietolomake (doc)


Selvityslomake 2 (pdf)
Selvityslomake 2 (doc)

Hakemukseen tarvittavat liitteet:

- Tapahtuman hankesuunnitelmalomake
- Tapahtuman tunnuslukulomake
- Tapahtuman taloustietolomake
- Hakijayhteisön hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio
- Hakijayhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä tilikaudelta
- Hakijayhteisön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
- Tietoja hakijayhteisöstä:
tarkoitus ja toiminta (esim. säännöt)
jäsenten lukumäärä: henkilöjäsenet, yhteisöjäsenet
selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistys-, säätiö tai kaupparekisteriote)


Kulttuurin yleisavustuksiin liittyvät ehdot ja rajoitukset  (pdf)

Tapahtumien saavutettavuuteen liittyviä ohjeita ja tarkistuslistoja saa Kulttuuria kaikille -palvelun sivuilta


Hakemukset toimitetaan osoitteella:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

Hakuajan täyttymiseksi riittää postileiman päiväys.

Käsittelyprosessin aikana hakemuksista ei anneta väliaikatietoja. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Myönnetyt avustukset (pdf) 

2016 I 2015 I 20142013 |  201220112010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |

Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää suotavana, että se mainitaan tapahtuman tukijana tapahtumaan liittyvässä mainonnassa ja julkaisuissa ja että sen logo esiintyy tapahtuman muiden rahoittajien tunnusten rinnalla.


Opetus- ja kulttuuriministeriön logo on saatavissa ministeriön viestinnästä viy@minedu.fi