Kulttuuriviennin hankkeiden hankevalmistelu

Hakemuksen tyyppi/aihealue
Kulttuurivienti/ Kulttuuriviennin hankevalmistelu
Lisätietoja
Neuvotteleva virkamies Kimmo Aulake, puh. 0295 3 30067, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Avustuksella kulttuuriviennin hankkeiden hankevalmisteluun toteutetaan valtion talousarvion ja kulttuuriviennin kehittämislinjausten tavoitteita edistää työllisyyttä ja vahvistaa kulttuurivientiä.

Ministeriö on uudistamassa valtionavustushakuja. Kaikki hakuilmoitukset päivitetään syksyllä 2016.

Avustuksella edistetään kulttuurivientiin liittyvän liiketoiminta- ja yrittäjäosaamisen ja tuottaja- ja manageriosaamisen kehittämistä sekä tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa. Tavoitteena on lisätä vientiä ja työpaikkoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa kulttuuriviennin hankevalmistelutuella näiden tavoitteiden mukaisia hankkeita. Käytännössä tuettavat hankkeet voivat liittyä konkreettisten vientihankkeiden valmisteluun, ml. osatuottajien, jakelijoiden ja rahoituksen hankkimiseen tai markkinoinnin ja myynnin valmisteluun.

Hakemuksia arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon hankkeen todennettu tarve ja toteuttamiskelpoisuus sekä vaikutus hakijan viennin kehittymiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiin avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on valtionavustuslain (L 688/2001) 16 §:n mukainen oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia. 

Valtionavustus ei voi kattaa hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää.


Opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisen asiointipalvelun pilotointi

Kulttuuriviennin hankkeiden hankevalmistelu –hausta avustusta hakevien toivotaan osallistuvan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisen asiointipalvelun pilotointiin 9.9.-30.9.2015. Hakuaika asiointipalvelussa päättyy 30.9.2015 klo 16.15.

Palvelun käyttäminen edellyttää yhteisöasiakkailta Katso-tunnistuksen käyttöä.
Asiointipalvelussa oleva lomake täytetään ja siihen liitetään palvelussa mainitut liitteet. Hakemus toimitetaan palvelun kautta ministeriölle. Ministeriön päätös lähetetään hakijalle asiointipalveluun. Myös hakemuksen mahdolliset täydennykset, päätöksen muutospyynnöt ja selvitykset tehdään palvelussa.

Linkki asiointipalveluun
https://asiointi.minedu.fi/okm?lang=fi&idtype=2
   

Ohjeet
http://www.vero.fi/katso

Katso-tunnisteiden käytöstä asiointipalvelussa (pdf)

Asiointipalvelun käyttöohje (pdf)


Hakeminen paperilomakkeella


Avustuksen haku paperilomakkeella on edelleen mahdollista.

Käytettävät lomakkeet 
hakulomake 1 (pdf)
hakulomake 1 (doc)

kulttuuriviennin lisätietolomake (pdf)
kulttuuriviennin lisätietolomake (doc)

taloustiedot liite yhdistys säätiö (xls)
taloustiedot liite yritykset (xls)

Hakua varten riittävät yllämainitut kolme lomaketta huolellisesti täytettyinä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hakulomake 1:n lisäksi hakijan tulee täyttää erillinen kulttuuriviennin lisätietolomake, johon täytetään tarkemmat hakijaa ja hanketta koskevat tiedot, sekä erillinen hakijan taloutta koskeva taloustietolomake.

Kulttuuriviennin lisätietolomake korvaa hakulomake 1:ssä erityisavustusta varten erillisinä liitteinä pyydetyt kohdat 1. ja 2. eli avustettavaa hanketta koskevan suunnitelman sekä erittelyn hankkeen kokonaiskustannuksista ja hankkeesta saatavista tuloista.

Hakemuksesta tulee käydä selville hankkeen tarkoitus ja tarkka kuvaus, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. 


Avustuksen käytön selvittämisessä käytettävä lomake
selvityslomake 2 (pdf)
selvityslomake 2 (doc)


Hakemukset toimitetaan osoitteella: 

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

Hakuajan täyttymiseksi riittää postileiman päiväys.

Myönnetyt

2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009

 
Rekisteriseloste

Opetus- ja kulttuuriministeriön asiakasrekisterin rekisteriseloste