Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen

Hakemuksen tyyppi/aihealue
Kulttuurivienti/Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen
Hakuaika päättyy
29-02-2016 16.15
Lisätietoja
Kulttuurisihteeri Heli Talvitie, puh. 0295 3 30307, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Valtionavustus on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin toimijoiden kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin.

Ministeriö on uudistamassa valtionavustushakuja. Kaikki hakuilmoitukset päivitetään syksyllä 2016.

Avustuksella toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitetta edistää kulttuuriyrittäjyyttä ja luovien alojen työpaikkojen syntymistä sekä kulttuurivientiä. Avustuksella edistetään myös kansallisen kulttuurimatkailun toimintakehyksen ja verkostomaisen yhteistyön rakentamista, jonka käytännön toiminnoista vastaa kansallinen kulttuurimatkailun katto-ohjelma, Culture Finland (CF).

Avustus on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin toimijoiden hankkeisiin, joiden tavoite on kehittää kulttuurisisältöä matkailijoille suunnatuiksi tuotteiksi tai palveluiksi. Perustana voi olla joko olemassa olevan taide- ja kulttuuritarjonnan tai uuden tuotteen/palvelun matkailullinen kehittäminen. Vuoden 2016 avustus on tarkoitettu kulttuurin ja taiteen alojen toimijoiden valtakunnallisesti merkittäville yhteistyö- ja kehittämishankkeille.

Valtion aluehallinnossa kulttuurimatkailuun liittyvissä kysymyksissä opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä toimivat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, jotka antavat tarvittaessa lausunnon hakemuksista.

Käsittelyprosessin aikana hakemuksista ei anneta väliaikatietoja. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on valtionavustuslain (L 688/2001) 16 §:n mukainen oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia.

Haku tapahtuu opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta 7.1.2016 – 29.2.2016. Hakuaika asiointipalvelussa päättyy 29.2.2016 klo 16.15. 

Palvelun käyttäminen edellyttää yhteisöasiakkailta Katso-tunnistuksen käyttöä. Asiointipalvelussa oleva lomake täytetään ja siihen liitetään palvelussa mainitut liitteet. Hakemus toimitetaan palvelun kautta ministeriölle. Ministeriön päätös lähetetään hakijalle asiointipalveluun. Myös hakemuksen mahdolliset täydennykset, päätöksen muutospyynnöt ja selvitykset tehdään palvelussa.

Linkki  ministeriön sähköiseen asiointipalveluun

https://asiointi.minedu.fi/okm?lang=fi&idtype=2

Lomakkeet

taloustiedot liite yhdistys säätiö (xls)
taloustiedot liite yritykset (xls) 

Hakuopas

Opas vuoden 2016 hakuun (pdf)

Ohjeet sähköisen asiointipalvelun käyttöön

http://www.vero.fi/katso

Katso-tunnisteiden hankinta ja käyttö opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten asiointipalvelussa (pdf)

Asiointipalvelun käyttöohje (pdf)Hakeminen paperilomakkeella


Avustusta toivotaan haettavan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Avustuksen haku paperilomakkeella on kuitenkin edelleen mahdollista.

Hakulomake:

Hakulomake 1 (pdf)
Hakulomake 1 (doc)

 Hakemukseen liitetään lomakkeen täyttöohjeessa ja oppaassa vuoden 2016 hakuun luetellut liitteet. Valtionavustuslaji on erityisavustus. Hakemuksesta tulee käydä selville hankkeen tarkoitus ja tarkka kuvaus, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma.

 Hakuaika päättyy 29.2.2016. Hakuajajan täyttymiseksi riittää postileiman päiväys.

Hakemukset toimitetaan seuraavaan osoitteeseen:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

Avustuksen saaneiden hankkeiden selvitys laaditaan alla olevalla lomakkeella:

Selvityslomake 2 (pdf)
Selvityslomake 2 (doc)

Aiemmin myönnetyt avustukset

201620152014  I 2013 I 2012  I  2011   2010   I 2009