Vammaisyhteisöjen kulttuuritoiminta ja kulttuurin saavutettavuuden edistäminen

Hakemuksen tyyppi/aihealue
Kulttuuri/saavutettavuus
Lisätietoja

Avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseksi on siirretty haettaviksi Taiteen edistämiskeskuksesta (www.taike.fi)

Myönnetyt

2016 I 2015 I 20142013 I 2012 I 2011 I 2010 I 2009 I 2008 I 2007