Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta peritään perheen tulojen ja koon sekä lapsen varhaiskasvatusajan mukaan määräytyvä maksu.

Kokopäiväisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina tulorajan ylittävistä perheen kuukausittaisista bruttotuloista.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset.

Lain mukaan päivähoidon asiakasmaksujen tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi yleisen ansiotasoindeksin mukaan ja päivähoidon maksujen euromäärät sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksin mukaan.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2016

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista sekä varhaiskasvatuslain 13 §:n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (HE 60/2016) annettiin eduskunnalle 14.4.2016.

Hallituksen esitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista jää eduskunnan sivistysvaliokunnassa pöydälle kesätauon yli. Varhaiskasvatuksen maksut jäävät entiselleen toistaiseksi.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin sovelletaan edelleen varhaiskasvatuslain 13 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia (734/1992, jäljempänä asiakasmaksulaki) ja sen nojalla annettuja säännöksiä, sellaisena kuin ne ovat voimassa tammikuun 1 päivänä 2013.

Voimassaolevan lainsäädännön mukainen kahden vuoden välein tehtävä indeksikorotus maksuihin ja tulorajoihin tulee voimaan 1.8.2016.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti: 

 

Perheen henkilömäärä


Nykyiset tulorajat euroina 

Uudet tulorajat euroina 1.8.2016 alkaen

2

1 355

1 403

3

1 671

1 730

4

1 983

2 053

5

2 116

2 191

6

2 248

2 328

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, tulorajan korotus seuraavista lapsista

133 138


 

 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismaksut muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti:

 

 

 
Nykyinen maksu
euroina
 

Uusi maksu euroina
1.8.2016 alkaen

 Enimmäismaksu

 283

290

 Toisen lapsen enimmäismaksu

 255

261

 Pienin perittävä lapsikohtainen maksu

26

27

 

Voimassa olevan asiakasmaksulain mukaiset indeksitarkistukset tulevat voimaan 1.8.2016. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on tarkistettu 29.11.2015 annetulla opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella (Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, 1411/2015).

Lisätietoja

 

Neuvotteleva virkamies Tarja Kahiluoto, puh, 0295 330 386
Opetusneuvos Emmi Virtanen, puh. 0295 330 389 (tulorajat ja enimmäismaksut)
Erityisasiantuntija Lea Vuorinen, puh. 0295 330 215 (tulorajat ja enimmäismaksut)

Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut