Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja sekä sen nojalla annetussa asetuksessa (912/1992. Kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta peritään perheen tulojen ja koon sekä lapsen varhaiskasvatusajan hoitoajan mukaan määräytyvä maksu.

Kokopäiväisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina tulorajan ylittävistä perheen kuukausittaisista bruttotuloista.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset.

Lain mukaan päivähoidon asiakasmaksujen tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi yleisen ansiotasoindeksin mukaan ja päivähoidon maksujen euromäärät sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksin mukaan. Viimeksi Indeksitarkistukset on tehty marraskuussa 2013, ja niiden mukaiset euromäärät tulivat voimaan 1.8.2014. Asiakasmaksulain edellyttämä seuraava indeksitarkistus tulee voimaan 1.8.2016.

Uutta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulainsäädäntöä valmistellaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee hallituksen esitystä varhaiskasvatuksen asiakasmaksulainsäädännöksi, joka korvaisi vuodelta 1992 olevan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen varhaiskasvatuksen osalta. Uuden lainsäädännön valmistelun yhteydessä toteutetaan pääministeri Sipilän hallituksen linjaus varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korotuksesta. Tavoitteena on lisätä kuntien asiakasmaksukertymää vuodesta 2017 alkaen 54 miljoonaa euroa. Uuden asiakasmaksulain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2016 yhdessä asiakasmaksujen indeksikorotusten kanssa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin muutoksia (tiedote 14.4.2016)

Alla taulukoissa on indeksitarkistusten vaikutukset asiakasmaksuihin. Tämän lisäksi 1.8.2016 korotetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja hallituksen edellyttämien linjausten mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti: 
 
 

Perheen henkilömäärä


Nykyiset tulorajat euroina 

Uudet tulorajat euroina 1.8.2016 alkaen

2

1 355

1 403

3

1 671

1 730

4

1 983

2 053

5

2 116

2 191

6

2 248

2 328

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, tulorajan korotus seuraavista lapsista

133 138

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismaksut muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti:

 

 
Nykyinen maksu
euroina
 

Uusi maksu euroina
1.8.2016 alkaen

 Enimmäismaksu

 283

290

 Toisen lapsen enimmäismaksu

 255

261

 Pienin perittävä lapsikohtainen maksu

26

27Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Tarja Kahiluoto, puh, 0295 330 386
Opetusneuvos Emmi Virtanen, puh. 0295 330 389 (tulorajat ja enimmäismaksut)
Erityisasiantuntija Lea Vuorinen, puh. 0295 330 215 (tulorajat ja enimmäismaksut)

Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut