Varhaiskasvatuslain uudistaminen

Varhaiskasvatuslainsäädäntöä uudistetaan vaiheittain. Uudistuksen ensimmäinen vaihe tuli voimaan 1.8.2015. Tavoitteena on jatkaa uudistusta jatkovalmistelun suunnitelmien pohjalta.

Aikataulu ja eteneminen

Ensimmäisessä vaiheessa hallitus antoi 18.12.2014 eduskunnan käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 341/2014 vp). 

 Lain nimi muuttui varhaiskasvatuslaiksi (580/2015) ja se tuli voimaan 1.8.2015.

Jatkovalmistelussa on laadittu luonnos hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslain kokonaisuudistuksesta. Luonnos oli lausunnoilla keväällä 2015.  Hallituksen vaihdoksen takia hallituksen esitystä ei ole annettu eduskunnalle. Tarkoitus on jatkaa kokonaisuudistusta keväällä 2015 tehdyn valmistelun pohjalta.

 Varhaiskasvatuslain uudistuksiin kuuluu myös pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan sisältyvät muutokset varhaiskasvatusoikeuteen.

 

Julkaisut

Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamista valmistelleen työryhmän 
(7.12.2012 - 28.2.2014) muistiot 

Kohti varhaiskasvatuslakia. Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän raportti  Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:11

Varhaiskasvatuksen historia, nykytila ja kehittämisen suuntalinjat. Tausta-aineisto varhaiskasvatusta koskevaa lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän tueksi Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:12

Vaikuta varhaiskasvatukseen. Lasten ja vanhempien kuuleminen osana varhaiskasvatuksen lainsäädäntöprosessia Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:13


Tiedotteet ja tallenteet

7.5.2015 Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe voimaan 1.8.2015

18.12.2014 Lapselle oikeus varhaiskasvatukseen
18.12.2014 Ministeri Kiurun tiedotustilaisuus lakiuudistuksesta (VN)

21.3.2014 Varhaiskasvatusta koskevaan lainsäädäntöön esitetään uudistuksia
21.3.2014: Kohti varhaiskasvatuslakia (pj. Eeva-Riitta Pirhosen esitys julkistamistilaisuudessa, 21.3.2014)

4.2.2014 OKM-kysely: Varhaiskasvatukseen ollaan tyytyväisiä – henkilöstön määrän riittävyys ja lapsiryhmien koko huolettavat

7.12.2012 Työryhmä uudistamaan varhaiskasvatusta koskevia säädöksiä