Lukion tuntijako

lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta eli opetukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen sekä opinto-ohjaukseen päätetään valtioneuvoston asetuksella, jonka jälkeen Opetushallitus valmistelee lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Uudet opetussuunnitelmat voidaan ottaa käyttöön syksyllä 2016.

Lukiokoulutuksen tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen sisältyy nykyiseen hallitusohjelmaan.

Aikataulu

Uusi tuntijako otetaan käyttöön 2016.

Valtioneuvosto hyväksyi asetuksen lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta 13.11.2014

 Valmisteluvaiheeseen liittyvä työryhmä jätti ehdotuksensa 17.12.2013. Valtioneuvoston asetus viimeisteltiin lausuntokierroksen pohjalta.

Valmisteluvaiheen aineistot

Tulevaisuuden lukio. Valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:14  

Yhteenveto lausunnoista 14.2.2014 (pdf)

Tiedotteet

Lukion uusi tuntijako hyväksyttiin – lukiokoulutukselle oma kehittämishanke 13.11.2014

Tallenne tiedotustilaisuudesta 13.11.2014


17.12..2013
Tulevaisuuden lukion tuntijaossa korostuvat yleissivistys ja kokonaisuuksien hallinta

21.12.2012 Työryhmä ryhtyy uudistamaan lukiokoulutuksen tavoitteita ja tuntijakoa

 

Organisointi

Uudistusta valmistelee työryhmä. Työryhmä kuulee valmistelussa eri sidosryhmiä.

Työryhmän tiedot ja asiakirjat valtioneuvoston hankerekisterissä (HARE)

Lisätietoja

Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, puh. 029 533 0258