Aineistot: Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA)

Uusi lainsäädäntö koskien mm. opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista, opiskelijaksi ottamisen esteitä sekä huumausainetestausta ja kurinpitoa tuli voimaan 1.1.2012 (nk. SORA-lainsäädäntö). Tällöin muutettiin yliopistoja, ammattikorkeakouluja, ammatillista koulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskevia lakeja sekä rikosrekisterilakia. Lisäksi perustettiin opiskelijoiden oikeusturvalautakunta.

Lakimuutoksilla pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Erityisesti pyritään parantamaan potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta, opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta sekä yksittäisen opiskelijan oikeusturvaa.

Aiheeseen liittyvät säädökset


Eduskuntakäsittely

Valmisteluun liittyvät aineistot syksy 2010

Valmisteluun liittyvät aineistot kevät 2010

SORA  -työryhmä luovutti ehdotuksensa opetusministeri Henna Virkkuselle 9.3.2010. Ehdotus oli lausuntokierroksella 28.4.2010 saakka.

Valmisteluun liittyvät aineistot syksy 2009

Organisointi

Koulutuksen aikana ilmenevään alalle soveltumattomuuteen ratkaisuja selvittävän työryhmän tiedot (HARE)

Julkaisut

Opiskeluoikeuden peruuttaminen, päihdetestaus ja kurinpito turvallisuutta edistävinä keinoina  Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:7 

Tiedotteet

Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta asetettiin (21.12.2011)

Lain vahvistaminen: Opiskeluoikeuden peruuttaminen tulossa mahdolliseksi turvatoimeksi (28.7.2011)

Hallituksen esitys: Opiskeluoikeuden peruuttaminen mahdolliseksi turvatoimenpiteeksi (30.9.2010)

Työryhmä: Opiskeluoikeuden peruuttaminen mahdolliseksi  9.3.2010

Arbetsgruppen: Indragning av studierätten föreslås bli möjlig 9.3.2010

Sora-työryhmä: Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja pysyvä oppilaitoksesta erottaminen mahdollisiksi turvatoimenpiteiksi 21.8.2009
Arbetsgrupp: Indragning av studierätten och permanent avstängning från läroanstalten blir möjliga säkerhetsåtgärder 21.8.2009