Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus Koulutuspolitiikka Avustukset Nuorten työssäoppiminen ja oppisopimuskoulutus

Nuorten työssäoppiminen ja oppisopimuskoulutus

Hakemuksen tyyppi/aihealue
Koulutus
Hakuaika päättyy
09-11-2015 16.15
Lisätietoja
opetusneuvos Mari Pastila-Eklund, puh. 029 533 0249, opetusneuvos Jukka Lehtinen, puh. 029 533 0183

Valtionavustukset nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen uudistamiseen. Toimenpideohjelma vuosille 2014-2016 on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta ja kehittää malleja, joissa yhdistyvät oppilaitos- ja oppisopimusmuotoinen koulutus.

 

Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016


Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna 2014 käynnistänyt toimenpideohjelman nuorten työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen uudistamiseksi. Toimenpideohjelman tavoitteena on lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta, kehittää oppilaitosmuotoista ja oppisopimusmuotoista koulutusta yhdistäviä koulutusmalleja sekä nuorille suunnattua koulutusta ja työtä joustavasti yhdistäviä malleja. Toimenpiteet kohdennetaan alle 25-vuotiaille, vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa oleville nuorille.

  Nuorten työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvistamiseksi on valtionavustusta haettavana seuraaviin tarkoituksiin:
 
  1.  Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen digitaalisilla ratkaisuilla
(4 750 000 euroa)

  2.  Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakson hyvien käytäntöjen koonti
(350 000 euroa)
 
  3.  Korotettu koulutuskorvaus työnantajille 2016
(5 000 000 euroa)
 

Lisätietoja antaa opetus- ja kulttuuriministeriössä:
opetusneuvos Mari Pastila-Eklund (etunimi.sukunimi@minedu.fi, puh. 029 533 0249) tai
opetusneuvos Jukka Lehtinen (etunimi.sukunimi@minedu.fi, puh. 029 533 0183)

Hakemukset pyydetään toimittamaan allekirjoitettuina paperiversioina opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon viimeistään 9.11.2015 osoitteeseen:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kirjaamo
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

Hakuasiakirjat 5.10.-9.11.2015

Kirje ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopimuksen lisäkoulutuksen järjestäjille 5.10.2015, OKM/64/592/2015 (pdf)
Brev till anordnare av grundläggande yrkesutbildning och tilläggsutbildning genom läroavtal (pdf)

Hakulomake 1 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen digitaalisilla ratkaisuilla  (doc)

Hakulomake 2 Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakson hyvien käytäntöjen koonti (doc)

Hakulomake 3 Korotettu koulutuskorvaus työnantajille (doc)

Liite 1 Korotettu koulutuskorvaus toteuma (xls)
Bilaga 1 Utfallet av förhöjd utbildningsersättning  (xls)

  

Hakuun ja raportointiin liittyvät ohjeet ja lomakkeet

2016 / 2017 I 2015 I 2014 / 2013

Myönnetyt avustukset

  2016  | 2015 I  2014

Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus Koulutuspolitiikka Avustukset Nuorten työssäoppiminen ja oppisopimuskoulutus